Wirtualne biuro dla jednorazowego projektu

Projekty unijne 

 Coraz więcej firm skupia się tylko i wyłącznie na realizacji określonych projektów unijnych. Takie działania są oczywiście dozwolone, jednak nie jest to preferowany przez instytucje unijne stan rzeczy.  Nie mniej jednak takie działania są jak najbardziej legalne. Widoczne jest zjawisko polegające na tym, że niektóre podmioty gospodarcze istnieją tylko i wyłącznie dzięki dofinansowaniom ze środków pozostających w dyspozycji Unii Europejskiej. Niekiedy wsparcie unijne powoduje pewne zachwiania na rynku, gdyż podmioty które je otrzymują z całkowicie obiektywnych względów stają się bardziej konkurencyjne mogąc oferować usługi po znacznie obniżonych cenach.

Kontrole projektów unijnych 

  Nasza firma współpracuje z podmiotami gospodarczymi zarówno w zakresie długofalowym jak i krótkoterminowym o charakterze zadaniowym. Bardzo często jest tak, że w początkowej fazie projektu wnioskodawca potrzebuje jedynie usług wirtualnego biura, a w dalszej kolejności staje się ono niewystarczające. Nie mniej jednak przy ubieganiu się o dofinansowanie należy niekiedy wskazać już istniejąca infrastrukturę techniczną oraz lokalową. Wynajęcie fizycznych biur bez gwarancji otrzymania wsparcia jest nieopłacalne. Dlatego też w tym przypadku tak bardzo popularne są wirtualne biura. Jest to praktyka powszechnie stosowana i co do zasady nie budząca większych zastrzeżeń u organów unijnych. W wirtualnym biurze może być również przeprowadzona kontrola na potrzeby przyznania dofinansowania z UE. W takiej sytuacji koniecznym jest udział przedstawiciela firmy ubiegającej się o dofinansowanie. W takim przypadku obecny będzie również pracownik wirtualnego biura.  

Baza organizacyjna 

  Wynajem wirtualnego biura może również służyć zapewnieniu bazy organizacyjnej potrzebnej do przygotowania dokumentacji projektowej koniecznej do ubiegania się o projekt unijny. Dotyczy to zwłaszcza młodych firm lub tych które dopiero mają powstać. Dla takich podmiotów gospodarczych uzyskanie dofinansowania unijnego jest często jedyną realną szansą na rozwój.  W takich sytuacjach tym bardziej wynajem fizycznego lokalu można uznać za zbędne ryzyko finansowe. Po otrzymaniu dofinansowania nasi Klienci bardzo często zgłaszają potrzebę wynajęcia fizycznego biura. Wówczas umowa o wirtualne biuro ulega rozwiązaniu, a my chętnie udzielimy pomocy i doradztwa w zakresie znalezienia odpowiedniej nieruchomości.

Skontaktuj się z Nami 

  Nasze wirtualne biuro znajduje się w kilku miastach na terenie Województwa Podkarpackiego. Wybór odpowiedniej lokalizacji bywa istotny z punktu widzenia dotacji unijnych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.