Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro dla inżyniera pożarnictwa

Dlaczego zawód inżyniera pożarnictwa jest odpowiedzialny? 

 Zawód inżyniera pożarnictwa jest bardzo odpowiedzialny, gdyż do jego kompetencji oraz umiejętności zależy bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Osoba taka dokonuje inspekcji różnego rodzaju pomieszczeń w celu zagwarantowania, że spełniają one wymogi ochrony przeciwpożarowej. Każdy obiekt przed oddaniem do użytku co do zasady powinien być skontrolowany pod tym względem. Po przeprowadzeniu kontroli inżynier pożarnictwa wydaje zaświadczenia stwierdzające, że dany obiekt nie stanowi zagrożenia pożarowego lub odmawia wydania takiego zaświadczenia jeżeli wynik kontroli nie jest zadowalający.

Jakie zadania związane są z wykonywaniem zawodu inżyniera pożarnictwa? 

  Oprócz działań doraźnych inżynier pożarnictwa zajmuje się podejmowaniem czynności w przypadku powstania rzeczywistego stanu zagrożenia. Inżynier pożarnictwa może być członkiem zawodowej straży pożarnej lub tez pracownikiem cywilnym. W przypadku wybuchu pożaru inżynier pożarnictwa koordynuje i kieruje pracami brygad gaśniczych jako specjalista w swojej dziedzinie. Jak jednak wiadomo straż pożarna nie interweniuje tylko i wyłącznie w przypadku wybuchu pożarów, ale także w innych sytuacjach zagrożenia. Jednostki straży pożarnej pomagają przeciwdziałać skutkom każdej klęski żywiołowej, w tym powodzi, zawalenia się budynków, kraks samochodowych i innych sytuacjach kryzysowych, które wymagają użycia sprzętu, którym dysponuje straż pożarna. W straży pożarnej zwykle zatrudnieni są wyłącznie mężczyźni, gdyż praca ta wymaga dużej siły fizycznej oraz wytrzymałości na stres.

Wynagrodzenie inżyniera pożarnictwa

  Wykonywanie zawodu inżyniera pożarnictwa wiąże się z otrzymywaniem stosunkowo dużego wynagrodzenia. Należy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku konieczne jest również posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych. Kształcenie w tym kierunki oferuje Główna Państwowa szkoła Pożarnictwa w Warszawie. Oczywiście przed przystąpieniem do kształcenia w ww. szkolę warto ukończyć kierunek studiów wyższych powiązanych z pożarnictwem. Do kierunków takich należy w szczególności technologia chemiczna. Na etapie kształcenia specjalistycznego inżynier pożarnictwa poznaje zarówno aspekty techniczne związane z pożarnictwem i ochroną przeciwpożarową jak i regulacje prawne w tym zakresie. Ustawy dotyczące tej materii moja charakter stricte techniczny dlatego ich zrozumienie wymaga posiadania zarówno wiedzy prawnej jak i wiedzy z zakresu fizyki, chemii oraz biologii.

Kontakt z Nami 

  Nasze wirtualne biuro znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi przedsiębiorcami. Nasza oferta jest adresowana przede wszystkim do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas