Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Wirtualne biuro dla inżyniera środowiska

Rola środowiska naturalnego

Środowisko naturalne stanowi bardzo istotny element dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Przy realizacji  każdej z inwestycji powinno brać się pod uwagę jakie skutki nosi to ze sobą dla środowiska naturalnego. W dzisiejszych czasach instytucje państwowe i unijne są świadome zagrożeń związanych z degradacją środowiska. Degradacja środowiska wpływa bezpośrednio niekorzystnie na zdrowie człowieka. Degradacja jest zazwyczaj procesem złożonym, który trwa przez wiele lat. Nie dotyczy to przypadków, gdy degradacja środowiska wynika z jego skażenia. Skażenie polega na  dostaniu się do zasobów naturalnych dużej ilości szkodliwych substancji. Taka sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji i podjęcia środków zaradczych, gdyż pogłębianie stanu skażenia może prowadzić do bezpośredniego zagrożenia życia ludzi oraz innych zamieszkujących ziemie gatunków.

Instytucje zajmujące się ochroną środowiska

W celu ochrony środowiska powołane są stosowne organy państwowe. Do organów tych należy w szczególności Państwowa Dyrekcja Ochrony Środowiska. Instytucja ta ma również swoje oddziały regionalne w stolicach województw, w tym w Rzeszowie. Jest to wyspecjalizowana agenta rządowa, do której kompetencji należy wydawanie oceń środowiskowych, a także decyzji administracyjnych w tym zakresie. Pewne kompetencje w zakresie ochrony środowiska pousiadają także jednostki samorządu terytorialnego takie jak Gmina. W instytucjach zajmujących się ochroną środowiska zatrudniani są głównie specjaliści z zakresu ochrony środowiska. Najlepiej do tego zawodu przygotowuje ukończenie kierunku o nazwie ochrona środowiska. Kierunek taki jest prowadzony przez szkoły wyższe, między innymi przez Politechnikę Rzeszowską. Ze względu na rosnąca ilość regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz podniesienie kryteriów jakościowych studia takie są bardzo przydatne na rynku pracy.

Jak prowadzić zrównoważony rozwój gospodarki i chronić środowisko?

Nie można jednak popadać w skrajności i chronić zasobów przyrody za wszelką cenę. Przy wykorzystaniu zasobów środowiskowych najważniejszy jest zrównoważony rozwój, ale także dobro i bezpieczeństwo człowieka. Organizacje pro środowiskowe bardzo często działają w sposób radykalny, a ich postulaty nie są możliwe do zrealizowania. W takim przypadku organizację takie najczęściej organizują protesty, żeby zwrócić uwagę na określony problem. Najczęściej organizację takie zajmują się ochroną chronionych gatunków zwierząt.

Wirtualne biuro dla inżyniera środowiska

Osoba zajmująca się ochroną środowiska może również prowadzić działalność gospodarczą. Jest to bardzo korzystne z uwagi na fakt, iż osoba taka może przygotowywać wszelkiego rodzaju ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska. Nasze wirtualne biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu i Rzeszowie.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas