Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro dla gazety

Dostęp do informacji w dzisiejszych czasach 

W dzisiejszych czasach większość informacji znajduje się w Internecie.  Prasa wydawana w formie papierowej traci na rzecz elektronicznej wersji tego medium. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nowe technologię dynamicznie się rozwijają i w bardzo szybkim tępię upowszechnią. Sprzęt informatyczny i opłaty za korzystanie z coraz szybszego Internetu z roku na rok są coraz niższe. Koszt wydania gazet w formie papierowej natomiast nie spada, wręcz przeciwnie rosną koszty pracy, w tym wynagrodzenie dziennikarzy, a także koszty związane z utrzymaniem siedziby redakcji, w tym opłaty za wynajem i koszty eksploatacji, takie jak media, w szczególności prąd, ogrzewanie itp.  Obecnie prawie każde wydanie gazety lub czasopisma w formie papierowej ma swój odpowiednik w formie elektronicznej udostępniany na stronie internetowej redakcji odpłatnie lub zupełnie za darmo. W formie papierowej nadal wydawane są bardzo często gazetki lokalne, które opisują w swoich artykułach wydarzenia dotyczącego danego miasta lub powiatu. Regionalna prasa opisuje natomiast sprawy ważne dla całego województwa.  Obecnie większość dziennikarzy zatrudnionych jest na podstawie umowy o dzieło, a co za tym idzie pracodawca nie ustala miejsca i czasu wykonywanej pracy. W tym zakresie dziennikarze korzystają z szerokiego zakresu swobody, dzięki czemu mogą w sposób całkowicie samodzielny podejmować decyzję w sprawie organizacji swojej pracy o charakterze twórczym.

Siedziba redakcji w wirtualnym biurze 

Redakcja gazety może również posiadać swoją siedzibę w wirtualnym biurze w Rzeszowie. W takim przypadku dziennikarze wykonują swoje zadania w domu, a efekty swojej pracy przedstawiają redaktorowi naczelnemu w formie elektronicznej przesyłając mu drogą mailową odpowiedni projekt artykułu, który po zatwierdzeniu zostaje umieszczony w papierowej lub elektronicznej wersji gazety lub czasopisma. Nie jest również problemem w takim przypadku organizowanie procesu poligraficznego, gdyż przeważnie biura redakcyjne delegują te zadania zewnętrznemu podmiotowi jakim jest drukarnia.

Funkcjonalności wirtualnego biura w Rzeszowie 

W wirtualnym biurze w Rzeszowie mogą się natomiast odbywać w ramach realizacji usługi co-workingowej spotkania z kandydatami do zatrudnienia na stanowisko dziennikarza, czy spotkania z już zatrudnionymi dziennikarzami w celu omówienia istotnych dla redakcji zagadnień. Ważne jest również to, aby siedziba redakcji znajdowała się w centrum Miasta, gdyż to zapewnia, że będzie ona postrzegana jako wiarygodny podmiot zarówno dla reklamodawców jak i czytelników danej gazety co zapewni odpowiednią sprzedaż wydań, a w konsekwencji satysfakcjonujący przychód. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej możesz odwiedzić nasze biuro osobiście najlepiej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania drogą mailową lub telefoniczną. 

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas