Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Wirtualne biuro dla gazety

Dostęp do informacji w dzisiejszych czasach 

W dzisiejszych czasach większość informacji znajduje się w Internecie.  Prasa wydawana w formie papierowej traci na rzecz elektronicznej wersji tego medium. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nowe technologię dynamicznie się rozwijają i w bardzo szybkim tępię upowszechnią. Sprzęt informatyczny i opłaty za korzystanie z coraz szybszego Internetu z roku na rok są coraz niższe. Koszt wydania gazet w formie papierowej natomiast nie spada, wręcz przeciwnie rosną koszty pracy, w tym wynagrodzenie dziennikarzy, a także koszty związane z utrzymaniem siedziby redakcji, w tym opłaty za wynajem i koszty eksploatacji, takie jak media, w szczególności prąd, ogrzewanie itp.  Obecnie prawie każde wydanie gazety lub czasopisma w formie papierowej ma swój odpowiednik w formie elektronicznej udostępniany na stronie internetowej redakcji odpłatnie lub zupełnie za darmo. W formie papierowej nadal wydawane są bardzo często gazetki lokalne, które opisują w swoich artykułach wydarzenia dotyczącego danego miasta lub powiatu. Regionalna prasa opisuje natomiast sprawy ważne dla całego województwa.  Obecnie większość dziennikarzy zatrudnionych jest na podstawie umowy o dzieło, a co za tym idzie pracodawca nie ustala miejsca i czasu wykonywanej pracy. W tym zakresie dziennikarze korzystają z szerokiego zakresu swobody, dzięki czemu mogą w sposób całkowicie samodzielny podejmować decyzję w sprawie organizacji swojej pracy o charakterze twórczym.

Siedziba redakcji w wirtualnym biurze 

Redakcja gazety może również posiadać swoją siedzibę w wirtualnym biurze w Rzeszowie. W takim przypadku dziennikarze wykonują swoje zadania w domu, a efekty swojej pracy przedstawiają redaktorowi naczelnemu w formie elektronicznej przesyłając mu drogą mailową odpowiedni projekt artykułu, który po zatwierdzeniu zostaje umieszczony w papierowej lub elektronicznej wersji gazety lub czasopisma. Nie jest również problemem w takim przypadku organizowanie procesu poligraficznego, gdyż przeważnie biura redakcyjne delegują te zadania zewnętrznemu podmiotowi jakim jest drukarnia.

Funkcjonalności wirtualnego biura w Rzeszowie 

W wirtualnym biurze w Rzeszowie mogą się natomiast odbywać w ramach realizacji usługi co-workingowej spotkania z kandydatami do zatrudnienia na stanowisko dziennikarza, czy spotkania z już zatrudnionymi dziennikarzami w celu omówienia istotnych dla redakcji zagadnień. Ważne jest również to, aby siedziba redakcji znajdowała się w centrum Miasta, gdyż to zapewnia, że będzie ona postrzegana jako wiarygodny podmiot zarówno dla reklamodawców jak i czytelników danej gazety co zapewni odpowiednią sprzedaż wydań, a w konsekwencji satysfakcjonujący przychód. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej możesz odwiedzić nasze biuro osobiście najlepiej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania drogą mailową lub telefoniczną. 


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas