Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Wirtualne biuro dla galerii

Zainteresowanie rynkiem sztuki w Polsce  

W dzisiejszych czasach Polacy coraz bardziej są zainteresowani sztuką. Zainteresowanie to wynika głównie nie tyle z podziwu dla niej, ale bardziej jest racjonalnym działaniem zmierzającym do korzystnego ulokowania kapitału. Dzieła sztuki mają bardzo dużą wartość dla ich kolekcjonerów. Wartość ta ma również charakter obiektywny. Należy także zaznaczyć, że najczęściej jest tak, że cena dzieła sztuki wzrasta w raz z wiekiem. Dzieła sztuki nie mają dużego zastosowania praktycznego, aczkolwiek mogą stanowić istotną ozdobę domu lub biura. Ze względów bezpieczeństwa na widok publiczny wystawia się najczęściej kopie oryginalnych dzieł sztuki. Kopie na pierwszy rzut oka nie różnią się dla laika od oryginału, jednak specjalista może bez problemów ocenić korzystając z fachowego sprzętu, który egzemplarz dzieła sztuki jest prawdziwy, a który stanowi wyłącznie bardziej lub mniej udaną rekonstrukcję.

Zasady handlu dziełami sztuki

Obrót dziełami sztuki jest w pewnym zakresie ograniczony. Wynika to przede wszystkich z interesów państwa do którego dane dzieło sztuki należy. Dzieła sztuki stanowią dziedzictwo danego narodu lub wspólnoty państwowej dlatego bardzo ważne jest to, aby przedmioty te nie dostały się w obce  ręce oraz nie zostały wywiezione za granice. Wynika z tego, że prawo własności właściciela dzieła sztuki jest w pewnym sensie ograniczone. Ograniczenie to ma jednak merytoryczne uzasadnienie, które należy uznać za zasadne. Bardzo dużo dzieł sztuki zostało wywiezionych poza granicę naszego kraju w czasie trwania II Wojny Światowej oraz po jej zakończeniu. Państwo polskie podejmuje działania w celu odzyskania tych dzieł sztuki jednak nie zawsze odnosi to zamierzony skutek. W niektórych sytuacjach odzyskanie dzieła sztuki nie jest już możliwe gdyż nie brakuje informacji co do tego w czyich rękach się znajduje. Dodatkowo bardzo często osoby te nabyły własność określonego dzieła sztuki zgodnie z prawem działając w dobrej wierze dlatego nie ma możliwość odebrania im tego przedmiotu zakupu.

Oferta wirtualnego biura dla podmiotów z branży

Dzieła sztuki stanowiące państwowy zasób muzealny są udostępniane publiczne dla zwiedzających w muzeach. Dzieła sztuki znajdujące się natomiast w zasobach prywatnych są udostępniane w specjalnie do tego zorganizowanych wystawach. W ramach usługi co-workingowej w wirtualnych biurach w województwie podkarpackim takie jak biuro w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku istnieje możliwość zorganizowania takiej wystawy. Wiążę się to z bardzo małymi kosztami, gdyż wynajęcie specjalnie do tego przeznaczonej galerii to duży wydatek. W wirtualnym biurze może się również odbyć licytacja wystawionych dzieł sztuki. W tym zakresie wsparcia technicznego może udzielić pracownik administracyjny wirtualnego biura.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas