Wirtualne biuro dla galerii

Zainteresowanie rynkiem sztuki w Polsce  

W dzisiejszych czasach Polacy coraz bardziej są zainteresowani sztuką. Zainteresowanie to wynika głównie nie tyle z podziwu dla niej, ale bardziej jest racjonalnym działaniem zmierzającym do korzystnego ulokowania kapitału. Dzieła sztuki mają bardzo dużą wartość dla ich kolekcjonerów. Wartość ta ma również charakter obiektywny. Należy także zaznaczyć, że najczęściej jest tak, że cena dzieła sztuki wzrasta w raz z wiekiem. Dzieła sztuki nie mają dużego zastosowania praktycznego, aczkolwiek mogą stanowić istotną ozdobę domu lub biura. Ze względów bezpieczeństwa na widok publiczny wystawia się najczęściej kopie oryginalnych dzieł sztuki. Kopie na pierwszy rzut oka nie różnią się dla laika od oryginału, jednak specjalista może bez problemów ocenić korzystając z fachowego sprzętu, który egzemplarz dzieła sztuki jest prawdziwy, a który stanowi wyłącznie bardziej lub mniej udaną rekonstrukcję.

Zasady handlu dziełami sztuki

Obrót dziełami sztuki jest w pewnym zakresie ograniczony. Wynika to przede wszystkich z interesów państwa do którego dane dzieło sztuki należy. Dzieła sztuki stanowią dziedzictwo danego narodu lub wspólnoty państwowej dlatego bardzo ważne jest to, aby przedmioty te nie dostały się w obce  ręce oraz nie zostały wywiezione za granice. Wynika z tego, że prawo własności właściciela dzieła sztuki jest w pewnym sensie ograniczone. Ograniczenie to ma jednak merytoryczne uzasadnienie, które należy uznać za zasadne. Bardzo dużo dzieł sztuki zostało wywiezionych poza granicę naszego kraju w czasie trwania II Wojny Światowej oraz po jej zakończeniu. Państwo polskie podejmuje działania w celu odzyskania tych dzieł sztuki jednak nie zawsze odnosi to zamierzony skutek. W niektórych sytuacjach odzyskanie dzieła sztuki nie jest już możliwe gdyż nie brakuje informacji co do tego w czyich rękach się znajduje. Dodatkowo bardzo często osoby te nabyły własność określonego dzieła sztuki zgodnie z prawem działając w dobrej wierze dlatego nie ma możliwość odebrania im tego przedmiotu zakupu.

Oferta wirtualnego biura dla podmiotów z branży

Dzieła sztuki stanowiące państwowy zasób muzealny są udostępniane publiczne dla zwiedzających w muzeach. Dzieła sztuki znajdujące się natomiast w zasobach prywatnych są udostępniane w specjalnie do tego zorganizowanych wystawach. W ramach usługi co-workingowej w wirtualnych biurach w województwie podkarpackim takie jak biuro w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku istnieje możliwość zorganizowania takiej wystawy. Wiążę się to z bardzo małymi kosztami, gdyż wynajęcie specjalnie do tego przeznaczonej galerii to duży wydatek. W wirtualnym biurze może się również odbyć licytacja wystawionych dzieł sztuki. W tym zakresie wsparcia technicznego może udzielić pracownik administracyjny wirtualnego biura.