Wirtualne biuro dla firmy windykacyjnej

Współpraca z firmami windykacyjnymi

Oferta wirtualnego biura w Rzeszowie oferuje również współpracę dla firm windykacyjnych. Firmy windykacyjne to przedsiębiorstwa zajmujące się egzekwowaniem zaległym zobowiązań. W społeczeństwie zazwyczaj firmy takie mają niezbyt dobrą opinie, często kojarzone są bowiem z działaniami niegodnymi z przyjętymi standardami etycznymi. Należy jednak zauważyć, że większość takich firm działa naprawdę w sposób uczciwy i z poszanowaniem interesów i godności dłużników. Należy jednak pamiętać, że również zgodnie z zasadami współżycia społecznego przyjętymi w naszym kręgu cywilizacyjnym należy spłacać zaciągnięte zobowiązania. W przypadku gdy dłużnik będący przedsiębiorcą lub osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nie jest w stanie tego zrobić z różnych, niezależnych od niego przyczyn powinien zdecydować się na ogłoszenie upadłości odpowiednio przedsiębiorcy lub osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta). W taki przypadku najlepiej skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, który specjalizuje się w tego rodzajach spraw. Jeżeli firmy windykacyjne nie skłaniają do zapłaty przedawnionych lub nieistniejących zobowiązań ich działania nie są zgodne z prawem. Warto jednak pamiętać, że to nie firma windykacyjna, a tylko i wyłącznie państwowy organ egzekucyjny jakim jest komornik ma prawo do korzystania z przymusu państwowego w celu egzekucji zobowiązań. Firmy windykacyjne w polskim prawie nie mają żadnym dodatkowych uprawnień, aniżeli te które przysługują wierzycielowi.

Lokal dla biura firmy windykacyjnej

Firmy windykacyjne zwykle nie potrzebują wynajmować fizycznego lokali, bowiem większość czynności jakie wykonują są to czynności terenowe, lub też czynności które można wykonać w domu. Do czynności takich należy w szczególności przygotowywanie wezwań do zapłaty, czy współpraca i przekazywanie dokumentów obsługującej firmę windykacyjna Kancelarii adwokackiej lub radcowskiej, która prowadzi postępowania mające na celu egzekucję wierzytelności na drodze postępowania sądowego. Rejestracja firmy i odbiór korespondencji, a także spotykanie się z Kontrahentami, którymi wierzytelnościami firma windykacyjna zarządza wymaga bez wątpienia posiadania adresu.

Nasza oferta 

Usługę taką zapewnia wirtualne biuro w Rzeszowie, które gwarantuje szeroki zakres usług na najwyższym poziomie. W wirtualnym biurze istnieje także możliwość nawiązania współpracy z prawnikami, których pomoc jest bardzo istotna w procesie windykacji. Wirtualne biuro dla firmy windykacyjnej to optymalne rozwiązanie, które pozwala na wygodne zarządzanie otrzymywaną korespondencją i dostępem do niej w wersji elektronicznej w każdym miejscu gdzie tylko się znajdujemy pod warunkiem, że posiadamy dostęp do Internetu. Serdecznie zapraszamy do współpracy.