Wirtualne biuro dla eksportera

Atrakcyjność naszego kraju dla importerów

Polska ze względu między innymi na to, że nie przyjęła waluty euro nadal jest krajem atrakcyjnym dla importerów. Ceny większość towarów w naszym kraju, a zwłaszcza żywności są na bardzo niskim poziomie w porównaniu do innych krajów europejskich. W związku z tym faktem eksport towarów wyprodukowanych w Polsce na rynki zagraniczne jest bardzo opłacalny i zapewnia odpowiedni zysk. W takim przypadku na transakcji korzystają obie strony bowiem kontrahent otrzymuje towar o najwyższej jakości za niewielką cenę, natomiast eksporter otrzymuje stosunkowo wysokie wynagrodzenie. Wynagrodzenie eksportera stanowi różnicę pomiędzy ceną zakupu towaru w kraju oraz ceną jego sprzedaży za granicą. Eksporterzy zazwyczaj posiadają własną flotę pojazdów, które służą im do przewożenie sprzedawanych towarów. Mogą oni również tylko pośredniczyć w transakcjach nie wykonując żadnych czynności faktycznych. W takim przypadku działalność eksportera sprowadza się do wykonywania czynności planistycznych oraz logistycznych.

Zaplecze logistyczne eksportera

Eksporter nie musi posiadać fizycznie wynajmowanego lokalu. W takim przypadku może skorzystać z wirtualnego biura w Rzeszowie, które zapewni mu bardzo szeroki oraz kompleksowy wachlarz usług. W ramach obsługi administracyjnej eksporter może również otrzymać wsparcie logistyczne polegające na tym, że pracownik biura będzie umawiał dostawy oraz odbiory towarów. W wirtualnym biurze może znajdować się również oddział zagraniczny eksportera. Czasami miejsce siedziby ma znaczenie ze względu na przepisy podatkowe i celne dlatego oferta wirtualnego biura w Rzeszowie skierowana jest także do przedsiębiorców z innych krajów UE oraz poza niej. Na terenie UE obowiązuje swobodny przepływ towarów.

Pośrednictwo w sprzedaży

Działalność pośrednictwa w sprzedaży towarów korzystnie wpływa na rynek zapewniając dostęp do szerokiej ich oferty. Jednocześnie wzmacnia to konkurencję na rynku krajowym. Międzynarodowa wymiana towarów w dzisiejszych czasach jest nieodłącznym elementem życia gospodarczego oraz ma wpływ na rozpowszechnianie nowych technologii oraz rozwiązań w dziedzinie przemysłu oraz sektora usług. Nie bez znaczenia są tutaj aspekty związane z przepływem kapitału inwestycyjnego z krajów bardziej rozwiniętych do krajów dopiero znajdujących się na etapie procesu rozwoju gospodarczego. Nasza firma wspiera zarówno lokalny biznes jak i ten który ma charakter transgraniczny, zwłaszcza związany z wymianą handlowa pomiędzy UE oraz Republiką Ukrainy. Więcej informacji uzyskasz w naszym wirtualnym biurze w Rzeszowie. Termin spotkania możesz umówić telefonicznie lub mailowo.