Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro dla asystenta ds. księgowości

Zawód księgowego

 Zawód księgowego wymaga wielu lat przygotowania. Chodzi tu zarówno o nabycie odpowiedniego wykształcenia, ale i umiejętności praktycznych. Po ukończeniu studiów, jeżeli ich absolwent nie posiada doświadczenia zawodowego, nie może zostać zatrudniony w charakterze samodzielnego księgowego. W tym przypadku konieczne jest odbycie dodatkowego przygotowania. Najczęściej przygotowanie takie przybiera formę stażu zawodowego finansowanego z urzędu pracy. Taki staż ma na celu zapoznanie stażysty ze specyfiką pracy księgowego. Osoba przygotowująca się do zawodu może także zostać zatrudniona na podstawie umowy o pracę jako pomocnik księgowego. Stanowisko takie jest niesamodzielne, dlatego też za ewentualne błędy ponosi odpowiedzialność samodzielny księgowy. Pomocnik księgowego wykonuje czynności pomocnicze takie jak wprowadzanie, czy wystawianie faktur. Księgowy, któremu osoba taka pomaga dokonuje natomiast ostatecznej weryfikacji wszelkiej dokumentacji księgowej. Pomocnik księgowego musi wykazać się skrupulatnością, gdyż w tym zawodzie nie ma miejsca dla osób, które mają skłonności do popełniania błędów rachunkowych.

Co robi pomocnik księgowego? 

  W celu znalezienia pracy na stanowisku pomocnika księgowego warto przejrzeć zamieszczane na portalach ogłoszeniowych oferty pracy. Najczęściej firmy poszukują samodzielnych księgowych z doświadczeniem, jednak można również znaleźć oferty dla początkujących pracowników. W takim przypadku najczęściej konieczne jest wykazanie się określonymi kwalifikacjami teoretycznymi w zakresie studiów wyższych, ewentualnie szkoły policealnej określonego profilu. W tym drugim przypadku konieczne jest posiadanie państwowego dyplomu potwierdzającego kwalifikację zawodowe. Zarobki asystenta ds. księgowości nie są wysokie, gdyż osoba taka zaczyna dopiero pracę. W raz z nabyciem odpowiedniego doświadczenia oraz stażem pracy osoba taka może liczyć na znaczne podwyżki, które są stopniowo rozłożone w czasie. Wysokość tych podwyżek zależy od indywidualnej polityki placowej pracodawcy, która najczęściej jest uzależniona od wyników finansowych firmy. Warto wykazać się wydajną pracą, gdyż wtedy można liczyć na przyznanie premii uznaniowej przez pracodawcę. Wysokość premii uznaniowej nie jest w żadnym zakresie ograniczona i zależy wyłącznie do woli pracodawcy, czy innej osoby kierującej pracownikami.

Nasze oferty pracy 

  Wirtualne biuro w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zatrudnia również asystentów ds. księgowości. Aktualnie nie posiadamy wakatów na to stanowisko, ale zainteresowani mogą składać CV na nasz adres e-mail.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas