Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Wirtualne biuro dla agenta odszkodowawczego

Rynek usług w zakresie pomocy w dochodzeniu odszkodowań

Zawód agenta do spraw odszkodowań jest stosunkowo nowym zawodem. Zawód ten powstał w związku ze wzrostem zapotrzebowania na usługi w zakresie pomocy prawnej oraz organizacyjnej przy odszkodowaniach. Zdarza się bardzo często, że osoby takie są bardzo natarczywe, poszukują Klientów w bardzo różnych miejscach, w szczególności w szpitalach. Działania takie są nieetyczne. Agent do spraw odszkodowań nie pracuje sam, lecz dla firmy odszkodowawczej. Firma taka współpracuje z wieloma agentami. Firma taka zatrudnia etatowych prawników, którzy reprezentują interesy poszkodowanych w sporach przeciwko Zakładom Ubezpieczeń. Natomiast gdy zachodzi potrzeba skierowania postępowania na drogę sądową to wówczas sprawa jest powierzana adwokatowi lub radcy prawnemu.

Jakie cechy musi posiadać dobry i skuteczny agent?

Agent do spraw odszkodowań musi cechować się mobilnością, dlatego w tym zawodzie wskazane jest posiadanie własnego samochodu oraz prawa jazdy kategorii B. Jeżeli agent uzyska informację o powstaniu szkody powinien jak najszybciej skontaktować się z poszkodowanymi, w celu zaproponowania oferty firmy odszkodowawczej. Agent do spraw odszkodowań musi również posiadać wiedzę na temat instytucji prawnych oraz wyceny nieruchomości oraz szkód w dobrach osobistych, aby posiadać kompetencje do wstępnej oceny roszczeń poszkodowanego. Agent powinien prowadzić działalność gospodarczą. Nie ma konieczności, aby w tym celu wynajmował lokal, gdyż jest możliwe skorzystanie z wirtualnego biura.

Ile może zarobić agent ds. odszkodowań?

Wynagrodzenie agenta do spraw odszkodowań jest uzależnione do efektów jego pracy. Taka osoba otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, które jest adekwatne do wysokości uzyskanego odszkodowania. Dlatego właśnie agent otrzymuje zapłatę dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania i uzyskaniu kwot odszkodowania. Z uwagi na ten fakt wynagrodzenie agenta ma charakter periodyczny, nie otrzymuje on stałego miesięcznego wynagrodzenia lecz wyłącznie jednorazowe kwoty. Kwoty te mogą być jednak w niektórych przypadkach naprawdę wysokie. Najczęściej jednak osoby takie traktują swoje zajęcie jako dodatek do etatowej pracy, gdyż nie zawsze na rynku odszkodowań da się dużo zarobić. Nasza firma wpiera takie osobny, gdyż współpracujemy również z firmami zajmujący się pozyskiwaniem odszkodowań.

Nasza oferta dla agentów i firm odszkodowawczych

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacje na temat oferty wirtualnego biura zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pracownicy wirtualnego biura przęśle takim przypadku na podany adres e-mail projekt umowy, z którym może się zapoznać Klient.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas