Władze organizacji społecznych

Organizacja społeczna 

  Organizacja społeczna może być samodzielną osobą prawną lub tylko jednostką organizacyjną. W każdym przypadku musi ona natomiast posiadać władze, które będą kierować jej działaniami wewnętrznymi oraz reprezentować na zewnątrz. Władze posiadają także partie polityczne. Większe ugrupowania posiadają struktury zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i powiatowym, a nawet gminnym, natomiast mniejsze często w ogóle nie posiadają organów władz terenowych, gdyż działają wyłącznie na szczeblu centralnym. Budowanie struktur terenowych nie jest zadaniem łatwym i wymaga zaangażowania dużej ilości osób. W przypadku struktur lokalnych skupione one są przede wszystkim na wyborach do organów samorządowych. Właśnie w takich wyborach najczęściej zaczynają karierę politycy pełniący potem ważne funkcje na najwyższych, centralnych szczeblach władzy. Polityka lokalna bardzo często jest oderwana od barw partyjnych, gdyż tutaj ogromną rolę odgrywa personalny charakter kandydata. W wyborach do rad gmin, powiatu, województwa, czy też na wójta, burmistrza, czy prezydenta bardzo często wygrywają osoby bezpartyjne, które nie są członkami partii politycznych o zasięgu ogólnokrajowym. Oczywiście kandydaci tacy mogą być sympatykami takich partii, jednak pozostają w pełni niezależni. Na szczeblu lokalnym bardzo często dochodzi do współpracy pomiędzy członkami antagonistycznych ugrupowań.

Organy organizacji 

  Władze organizacji są organem przedstawicielskim i zawsze powinny reprezentować interesy członków danej organizacji. W przypadku partii politycznej zasadniczym ich celem jest zdobycie i utrzymanie władzy w państwie lub na szczeblu lokalnym. Oczywiście nie może to stać w sprzeczności z troską o dobro kraju, czy też społeczności lokalnej. Partie polityczne powinny dążyć do wprowadzenia programu korzystnego dla tych jednostek. Ostatecznie skuteczność partii weryfikują wybory. Działania zmierzające do obalenia legalnie, w sposób demokratyczny wybranego rządu są nielegalne i zasługują na potępienie. W ostatnim czasie w Polsce widoczne są tendencję do wzmocnienia ustroju demokratycznego, które spotykają się ze znacznym sprzeciwem niektórych środowisk. Przyczyny takiego stanu rzeczy nie są do końca znane. Oczywiście nie zawsze większość obywateli ma rację, jednak pomimo tego faktu ustrój demokratyczny wydaje się najbardziej bezpieczny z punktu widzenia budowy praworządnego państwa.

Jak się z Nami skontaktować?

  Wirtualne biuro w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku pomaga organizacjom społecznym o ograniczonym budżecie w czynnościach administracyjnych związanych ze statutową działalnością. W celu omówienia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu.