Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Umowy

Rodzaje umów

W obrocie gospodarczym zawieranych jest wiele różnego rodzajów umów. Umowy te mogą mieć charakter nazwany i uregulowany w sposób stosunkowo szczegółowy w normach kodeksu cywilnego i innych ustaw lub też być ukształtowane w sposób dowolny. W tym drugim przypadku jednak treść takiej umowy nie może być sprzeczna z podstawowymi zasadami prawa cywilnego. Umowy są zawierane zarówno pomiędzy dwoma Konsumentami, jak i dwoma przedsiębiorcami. Co oczywiste w obrocie prawnym bardzo często dochodzi do zawierania stosunków prawnym pomiędzy profesjonalnymi i nieprofesjonalnymi uczestnikami obrotu. W tym zakresie Konsumenci podlegają wzmożonej ochronie.

Umowy przy prowadzeniu firmy, a bezpieczeństwo obrotu

Prowadząc firmę bardzo często będziesz zmuszony podpisywać różnego rodzaju umowy. Podpisanie określonej umowy rodzi ze sobą dużą odpowiedzialność. Dlatego właśnie przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu należy bardzo szczegółowo zapoznać się z jego treścią. W tym celu można również skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym. Prawnik powinien wyjaśnić treść budzących wątpliwości postanowień umowy. Należy także dążyć do tego, aby zabezpieczyć wszelkie możliwe ewentualnością. W sprawach spornych, które nie są uregulowane przez umowę, ani prawo zastosowanie znajdą zasady słuszności, a także zasady sprawiedliwości społecznej. W dzisiejszych czasach ogromną rolę pełni również orzecznictwo sądowe.

Jak sporządzić umowę? 

Opracowanie umowy to bardzo skomplikowana czynność. W dzisiejszych czasach można znaleźć większość wzorów umów w Internecie. Oczywiście wzory takie nie są przystosowane do indywidualnych potrzeb i ustaleń kontrahentów. Dlatego właśnie Internet nie jest najlepszym źródłem informacji. Najlepiej jest skonsultować się z fachowcem w danej dziedzinie. Oczywiście w przypadku prostych umów można skorzystać z gotowego wzoru umowy, jednak w przypadku skomplikowanych spraw nie jest to możliwe. W sporach wynikających z zawartej umowy decyduje Sąd, lub gdy stron tak postanowiły Sąd Arbitrażowy. Warto również zauważyć, ze w przypadku wątpliwości, których nie da się usunąć korzystając z reguł wykładni dane postanowienie należy interpretować  na niekorzyść strony, która sporządziła umowę. Jest to istotne zwłaszcza w umowach zawieranych w obrocie półprofesjonalnym. 

Pomoc wirtualnego biura 

Nasze wirtualne biuro pomaga również w zakresie sporządzania prostych umów. W sprawach bardziej skomplikowanych kierujemy naszych Klientów do Kancelarii Radcy Prawnego. Warto skonsultować się z prawnikiem, który sporządzi dla nas umowę. Natomiast wirtualne biuro znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas