Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Umowy

Rodzaje umów

W obrocie gospodarczym zawieranych jest wiele różnego rodzajów umów. Umowy te mogą mieć charakter nazwany i uregulowany w sposób stosunkowo szczegółowy w normach kodeksu cywilnego i innych ustaw lub też być ukształtowane w sposób dowolny. W tym drugim przypadku jednak treść takiej umowy nie może być sprzeczna z podstawowymi zasadami prawa cywilnego. Umowy są zawierane zarówno pomiędzy dwoma Konsumentami, jak i dwoma przedsiębiorcami. Co oczywiste w obrocie prawnym bardzo często dochodzi do zawierania stosunków prawnym pomiędzy profesjonalnymi i nieprofesjonalnymi uczestnikami obrotu. W tym zakresie Konsumenci podlegają wzmożonej ochronie.

Umowy przy prowadzeniu firmy, a bezpieczeństwo obrotu

Prowadząc firmę bardzo często będziesz zmuszony podpisywać różnego rodzaju umowy. Podpisanie określonej umowy rodzi ze sobą dużą odpowiedzialność. Dlatego właśnie przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu należy bardzo szczegółowo zapoznać się z jego treścią. W tym celu można również skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym. Prawnik powinien wyjaśnić treść budzących wątpliwości postanowień umowy. Należy także dążyć do tego, aby zabezpieczyć wszelkie możliwe ewentualnością. W sprawach spornych, które nie są uregulowane przez umowę, ani prawo zastosowanie znajdą zasady słuszności, a także zasady sprawiedliwości społecznej. W dzisiejszych czasach ogromną rolę pełni również orzecznictwo sądowe.

Jak sporządzić umowę? 

Opracowanie umowy to bardzo skomplikowana czynność. W dzisiejszych czasach można znaleźć większość wzorów umów w Internecie. Oczywiście wzory takie nie są przystosowane do indywidualnych potrzeb i ustaleń kontrahentów. Dlatego właśnie Internet nie jest najlepszym źródłem informacji. Najlepiej jest skonsultować się z fachowcem w danej dziedzinie. Oczywiście w przypadku prostych umów można skorzystać z gotowego wzoru umowy, jednak w przypadku skomplikowanych spraw nie jest to możliwe. W sporach wynikających z zawartej umowy decyduje Sąd, lub gdy stron tak postanowiły Sąd Arbitrażowy. Warto również zauważyć, ze w przypadku wątpliwości, których nie da się usunąć korzystając z reguł wykładni dane postanowienie należy interpretować  na niekorzyść strony, która sporządziła umowę. Jest to istotne zwłaszcza w umowach zawieranych w obrocie półprofesjonalnym. 

Pomoc wirtualnego biura 

Nasze wirtualne biuro pomaga również w zakresie sporządzania prostych umów. W sprawach bardziej skomplikowanych kierujemy naszych Klientów do Kancelarii Radcy Prawnego. Warto skonsultować się z prawnikiem, który sporządzi dla nas umowę. Natomiast wirtualne biuro znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas