Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Umowa sprzedaży udziałów spółki zoo

UMOWA SPRZEDAŻY

UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z O.O.

zawarta w dniu .....

pomiędzy:

Imię i nazwisko:

.................

Dane paszportu lub dowodu osobistego:

Nazwa dokumentu:

.....

Numer i seria dokumentu:

.........

Data wydania:

..........

Organ wydający:

...........

Adres zamieszkania:

........

zwanym dalej Sprzedającym,

a,

Imię i nazwisko:

.................

Dane paszportu lub dowodu osobistego:

Nazwa dokumentu:

.....

Numer i seria dokumentu:

.........

Data wydania:

..........

Organ wydający:

...........

Adres zamieszkania:

..........

zwanym dalej Kupującym,

§1

Sprzedający oświadcza, że:

jest Wspólnikiem Spółki pod firmą

..........

z siedzibą w ......

KRS: .......

i posiada .... udziałów w tej spółce o łącznej wartości .... zł.

§ 2

Sprzedający oświadcza, że sprzedaje Kupującemu ... udziałów, których jest właścicielem o wartości nominalnej .... złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej ....  w Spółce o której mowa w §1 za cenę ..... zł.

§ 3

Sprzedający oświadcza, że całą cenę, o której mowa w §2 otrzymał przed podpisaniem tej umowy i niniejszym kwituje jej odbiór.

Podpisy stron notarialnie poświadczone:

..............................

Sprzedający

..........................

Kupujący

Komentarz:

  1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kropkami zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie edytować.

  2. Sprzedający i kupujący powinni podpisać umowę własnoręcznym podpisem. Autentyczność podpisu powinien stwierdzić notariusz. Umowa powinna być zawarta w formie notarialnie poświadczonego podpisu, inaczej jest nieważna.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas