Staż w wirtualnym biurze

Przygotowanie dla pracowników wirtualnego biura

Pracownik wirtualnego biura musi odbyć odpowiednie przygotowanie. Najczęściej przygotowanie to przybiera formę stażu. Stażysta wykonujący zadania w wirtualnym biurze pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba taka wykonuje podobne obowiązki jak pracownik jednak celem stażu jest przede wszystkim przygotowanie do podjęcia obowiązków pracowniczych jako pełnoprawny pracownik. Stażysta ma przydzielonego opiekuna, który sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu. Opiekun taki powinien, w szczególności udzielać stosownego instruktażu w jaki sposób wykonywać określone czynności. Stażysta jest zobowiązany do wykonywania poleceń opiekuna stażu pod warunkiem, że są one zgodne z zawartą umową o staż. Umowa o staż może mieć formę umowy zlecenia. W takim przypadku stażyście pomimo, iż staż stanowi formę przygotowania do wykonywania zawodu przysługuje minimalne wynagrodzenie godzinowe. Staż może również być organizowane ze środków finansowanych z funduszy, których dysponentem jest Powiatowy Urząd Pracy.

Przygotowanie pracowników wirtualnego biura

Pracownicy wirtualnego biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Nasza firma zatrudnia wyłącznie osoby z wyższym wykształceniem, które odbyły staż w naszej firmie lub podmiocie gospodarczym zajmującym się podobna jak my branżą. W celu zatrudnienia w wirtualnym biurze konieczne jest również wykazanie doświadczenia zawodowego w sektorze prywatnym, gdyż właśnie praca w tym sektorze w najodpowiedniejszy sposób przygotowuje do świadczenia usług o najwyższym standardzie jakości.

Obowiązki stażystów w wirtualnym biurze

Stażyści w wirtualnym biurze zajmują się między innymi odbieraniem telefonów oraz przyjmowaniem korespondencji przychodzącej. Czynności te są wykonywane przez stażystów tylko i wyłącznie pod ścisłym nadzorem opiekuna stażu, którym jest właściciel firmy lub doświadczony zawodowo pracownik. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo Klientów, którzy nie są narażeni na ewentualne zaniedbania osób dopiero przygotowujących się do wykonywania pracy. Dodatkowo w wirtualnym biurze są organizowane różnego rodzaju szkolenia związane z prowadzeniem działalności  gospodarczej dla pracowników. Z uwagi na ten fakt pracownicy bardzo często posiadają szeroką wiedzę w tym temacie. Szkolenia te są przeprowadzane przez przedsiębiorców oraz doświadczonych prawników współpracujących z naszą firmą. Nasza firma współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie, której stronę internetową znajdziesz w Internecie.

Nasza oferta

Jeżeli jesteś zainteresowany wirtualnym biurem na Podkarpaciu zapraszamy do kontaktu między innymi z biurem w jego stolicy, tj., Rzeszowie.