Rezygnacja z wirtualnego firma

  Czasami zdarza się, że przedsiębiorca nie potrzebuje już korzystać z usług wirtualnego biura. Sytuacja taka występuje w szczególności, gdy podmiot gospodarczy zdecydował się wynająć fizyczny lokal. Nie zawsze jednak w przypadku wynajmu fizycznego lokalu przedsiębiorca rezygnuje z wirtualnego biura z uwagi na fakt, że nadal nie zatrudnia pracownika, który mógłby się zajmować odbiorem korespondencji. W takim przypadku w fizycznie wynajmowanym lokalu mogą odbywać się spotkania przedsiębiorcy. Z uwagi na ten fakt przedsiębiorca dysponuje kluczem do tego lokalu.

  Czynności z zakresu odbioru korespondencji i innych usług administracyjnych wykonuje natomiast nadała pracownik wirtualnego biura. Co oczywiste w przypadku gdy w biurze podmiotu gospodarczego dyżurować będzie pracownik administracyjny korzystanie z wirtualnego biura traci sens. Z usług wirtualnego biura można również zrezygnować w przypadku zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej. Nasza firma nie robi utrudnień naszym kontrahentom w przypadku gdy zgłoszą oni żądanie rozwiązania umowy. W oferowanych przez nas umowach o wirtualne biuro jest przewidziany bardzo krótki okres wypowiedzenia. Jednocześnie w przypadku gdy nasz Klient uiszczał zapłatę za dłuższy okres z góry np. za rok zwracamy pieniądze za niewykorzystany czas korzystania z wirtualnego biura. Oczywiście w takim przypadku są potrącane wszelkie udzielane Klientowi rabaty w związku uiszczeniem należności za wirtualne biuro z góry.

  Standard naszych usług i budowanie zaufania wobec Klientów odróżnia nas bardzo często od konkurencji. Staramy się aby oferta wirtualnego biura była dopasowana ściśle do potrzeb naszych kontrahentów. Nie jesteśmy nastawieni wyłącznie na zysk, ale także na realną pomoc przedsiębiorcą w spełnieniu ich celów zawodowych. Dzięki takim działaniom posiadamy znaczny prestiż na rynku i jesteśmy cenieni ze względu na postawę negocjacyjną. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat naszej firmy i standardów obsługi kontrahentów, które nas obowiązują zapraszamy do kontaktu. W sprawach dotyczących nowych umów informacji udziela kierownik administracyjny wirtualnego biura, który jest uprawniony do podpisywania takich umów i negocjacji wszelkich istotnych elementów takiej umowy.

  Nasze wirtualne biura znajdują się w kilku miastach na terenie województwa Podkarpackiego. Posiadamy również adresu do rejestracji podmiotów gospodarczych na terenie wiejskim, co bardzo często wymagane, aby skorzystać z oferty projektów unijnych. Zapraszamy do naszych wirtualnych biur w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku. Jesteśmy gotowi do podjęcia współpracy waśnie z Twoją firmą.