Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Rekrutacja pracowników

Rynek pracowników we współczesnych czasach 

W dzisiejszych czasach coraz trudniej pozyskać fachowych pracowników. Przedsiębiorca może samodzielnie przeprowadzić rekrutację jeżeli poszukuje pracowników lub może też powierzyć zadania z tym związane zewnętrznej firmie. Procesem rekrutacji pracowników zajmują się agencję pośrednictwa pracy. Poszukiwanie pracownika może mieć zarówno aktywny jak i bierny charakter. W pierwszym przypadku polega to na samodzielnym kontaktowaniu się przez agencję z potencjalnymi pracownikami, których firma ta poszukuje dla swoich Zleceniodawców. W tym przypadku najczęściej osoby poszukujące pracowników odpowiadają na ogłoszenia o gotowości do pracy lub też kontaktują się za pośrednictwem społecznościowych portali pracowniczych takich jak linkedin. Działaniem nieetycznym jest natomiast wyszukiwanie pracowników w innych formach i próba pozyskania ich do swojej oferując korzystniejsze warunki. Działania takie są jednak bardzo często stosowane.

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji może być jedno, bądź wieloetapowy. Pierwszym etapem jest najczęściej weryfikacja dokumentów dostarczonych przez pracowników takich jak CV, świadectwa pracy, dyplomy, czy inne dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikację, a także doświadczenie pracownika pod względem spełnienia warunków formalnych określonych w ofercie zatrudnienia. Następnie zwykle po tym etapie następuje rozmowa kwalifikacyjna z wszystkimi lub niektórymi kandydatami do zatrudnienia. Niekiedy etap rozmowy kwalifikacyjnej poprzedza etap egzaminu. Egzamin taki ma zazwyczaj formę testu, a jego celem jest weryfikacji wiedzy kandydata niezbędnej do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Przy wyborze pracownika należy kierować się zarówno posiadanym przez niego wykształceniem, jak i umiejętnościami miękkimi takimi jak zdolność do szybkiego nawiązywania kontaktów oraz osiągania kompromisów. Bardzo istotne jest również doświadczenie zawodowe. Należy przy tym zaznaczyć, że chodzi głównie o doświadczenie w sektorze prywatnym, natomiast wartość doświadczenia sektorze publicznym należy oceniać w każdym przypadku indywidualnie. należy podkreślić, że to właśnie praca w prywatnych firmach ma największe znaczenie dla nabycia przez pracownika kluczowych kompetencji.

Wewnętrzny dział rekrutacji 

Niektóre firmy prowadzące działalność na szerszą skalę tworzą wewnętrzny dział, który zajmuje się pozyskiwaniem nowych pracowników. W niektórych przypadkach może to być korzystne rozwiązanie zwłaszcza, gdy firma zatrudnia bardzo wielu pracowników. Mniejsze firmy korzystają natomiast o ile nie wykonują tych czynności samodzielnie z usług outsourcingowych. Agencja pośrednictwa pracy może mieć również siedzibę w wirtualnym biurze, np. w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas