Przewóz osób

Rynek przewozów w Polsce 

 W dzisiejszych czasach prawie każdy dysponuje własnym samochodem. W związku z tym faktem rynek przewozu osób przeżywa poważny kryzys. Nie mniej jednak podróże środkami komunikacji publicznej są nadal popularne jeżeli chodzi o dalsze trasy. Podróż samochodem jest w tych przypadkach mało opłacalna. Rynek przewozu osób utrzymuje się przede wszystkim z biletów kupowanych przez dzieci i młodzież szkolną. Osoby takie nie dysponują uprawnieniami do kierowania, dlatego też nie korzystają z własnego samochodu. W związku z kryzysem na tym rynku ceny biletów są stosunkowo wysokie co zniechęca posiadaczy samochodów do korzystania z takich usług. Niektóre linie autobusowe oraz pociągowe są wspierane ze środków skarbu państwa, funduszy unijnych, a także środków pozostających w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego. Jest to zrozumiałe, gdyż państwo ma obowiązek zapewnić podstawowe środki transportu.

Przewóz w wielkich miastach 

  Inaczej jest w dużych miastach, gdyż tam korzystanie z komunikacji miejskiej jest bardzo popularne. Wynika to z faktu, ze w takich warunkach ze względu na korki komunikacja miejska może okazać się szybsza, ze względu na korzystania z tzw. bus basów. Jeszcze korzystniejszym rozwiąniem jest metro. Taki środek komunikacji nie jest narażony na opóźnienia związane z korkami. Podróżowanie komunikacją publiczną ma też swoje zalety, przede wszystkim w czasie tym można wykonywać inne czynności, takie jak czytanie książek, czy gazety, gdyż nie musimy skupiać się na drodze.

Przewóz międzynarodowy 

  Przewoź osób ma istotne znaczenie w przypadku przewozu międzynarodowego. Na tak dalekie trasy rzadko wybieramy się samochodem. Chodzi to zarówno o wyjazdy w celach turystycznych, jak i zarobkowych. Na rynku wielu przewoźników specjalizuje się właśnie w tego rodzaju przewozach. Warto zauważyć, że działalność w zakresie przewozu osób lub mienia ma charakter regulowany, dlatego konieczne jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń na prowadzanie takiej działalności co wiąże się również z obowiązkiem poniesienia stosownych opłat. Pomimo tego faktu działalność przewozowa wydaje się nadal bardzo opłacalna. W branży tej dużym problemem jest brak kierowców. Na rynku zbyt mało pracownik honoruje się uprawnieniami do kierowania pojazdami transportu publicznego, a dodatkowo wielu z nich ze względu na wysokie zarobki wyemigrowało na zachód Europy. Wiele polskich firm przewozowych przeniosło także miejsce prowadzenia działalności gospodarczej za granice.

Nasza pomoc

 Wirtualne biuro w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga przedsiębiorcą z branży przewozowej. Jeżeli chcesz poznać szczegółową specyfikacje oferty skierowanej do tego rodzaju firm zapraszamy do kontaktu.