Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Potwierdzenie profilu zaufanego w toku rozmowy online z urzędnikiem

ETAP I - wybór terminu spotkania

Na wstępie wyświetli się komunikat informujący, że w celu wyboru tej formy weryfikacji tożsamości należy posiadać polski dowód osobisty lub polski paszport. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, niestety ta forma weryfikacji tożsamości odpada. W celu potwierdzenia przyjęcia do wiadomości tej informacji należy wcisnąć przycisk "Złóż wniosek" (strzałka na obrazku znajdującym się poniżej).
Rozmowa video z urzdnikiempng

Po akceptacji okienka na obrazku znajdującym się powyżej, możesz wybrać datę i miejsce spotkania z urzędnikiem. Przed spotkaniem warto zainstalować aplikację Teams, gdyż to na tej platformie zostanie zorganizowana wideo rozmową.

Po wyborze daty i godziny spotkania (strzyka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), można przejść do następnego kroku.

Rozmowa video z urzdnikiem-terminpng

ETAP II - ustalenie nazwy użytkownika i hasła

W celu ustalenia nazwy użytkownika i hasła, wykonaj następujące kroki:

Ustal nazwę użytkownika (strzałka nr 1 na obrazu znajdującym się poniżej)

Możesz używać dużych i małych liter, cyfr oraz znaków podkreślenia (_) i łącznika (-).
Unikaj polskich znaków, spacji oraz innych znaków specjalnych, w tym kropek.
Pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie.

Ustal hasło:

 • Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków.
 • Musi zawierać co najmniej jedną dużą literę, jedną małą literę, oraz jedną cyfrę lub jeden znak specjalny.
 • Wprowadź hasło dwa razy, aby je potwierdzić.

Przykład:

 • Nazwa użytkownika: JanKowalski23_123
 • Hasło: Bezpieczne1!
Pamiętaj, że jest to hasło przykładowe, nie należy go używać.

Po ustaleniu nazwy użytkownika i hasła może przejść do kolejnego kroku kikując przycisk "Dalej" (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej).

Nazwa-haslo-profil-zaufanypng


ETAP III - podanie danych osobowych

W tym miejscu nalezy wpisać imię (w przypadku posiadania dwóch imion także drugie imię), nazwisko (w tym dwuczłonowe) oraz numer PESEL (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej).
Po wypełnianiu formularza danym można przejść do następnego kroku za pomocą przyciska "Dalej" (strzałka nr 2 na zdjęciu znajdującym się poniżej). Dane-profil zaufanypng

ETAP IV - dane kontaktowe

W tym kroku musisz podać dwukrotnie adres e-mail. (strzałka nr 1 na formularzu na obrazku znajdującym się poniżej).

Poniżej należy wpisać numer telefonu (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej). Na ten numer zostanie przesłany kod autoryzacyjny dlatego warto starannie sprawdzić, czy podany numer jest prawidłowy.
Następnie należy zaznaczyć kwadracik potwierdzający zapoznanie się z przepisami dotyczącymi profilu zaufanego. Poniżej znajduje się również klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych. Możesz się z nią szczegółowo zapoznać klikając napis "Pokaż pełny tekst klauzuli"

Po wpisaniu danych kontaktowych oraz potwierdzenie, że zapoznałeś się z przepisami dotyczącymi profilu zaufanego możesz przejść do następnego kroku Klikając opcję "Dalej" (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej).

prodil-zaufany-dane-kontaktowepng

ETAP V - podsumowanie

W tym miejscu wyświetlą się ponownie dane osobowe i kontaktowe, które wpisałeś. Zweryfikuj, czy są one poprawne. Jeśli nie możesz cofnąć się do poprzednich kroków, sprawdź, czy wszystko jest w porządku i kliknij przycisk "Dalej" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), aby przejść do następnego kroku.

profil zaufany-podsumowaniepng

ETAP VI - autoryzacja

W tym tym etapie musisz wpisać kod sms, który otrzymasz na numer telefonu podany na poprzednim etapie (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej). Jeżeli kod nie dotarł można poprosić przesłanie go ponownie wybierając opcję SMS nie dotarł? Wyślij ponownie.
W celu przejścia do następnego kroku wystarczy kliknąć przycisk "Dalej" (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej).

Autoryzacja- profil zaufanypng

ETAP VII - podsumowanie

Wniosek został wysłany. Wyświetli się komunikat zawierający numer wniosku oraz termin spotkania. Warto zanotować te informacje.  Przykładowy komunikat znajduje się na obrazku poniżej. W kolejnym nagłówku niniejszego artykułu znajdziesz informację, jak przygotować się do spotkania online z urzędnikiem. Otrzymasz także potwierdzenie rezerwacji wizyty na podany adres e-mail. Możesz także anulować składanie wniosku, taka opcja znajduje się w prawnym górnym rogu.

podsumowaniepng

Jak przygotować się do rozmowy z urzędnikiem w celu potwierdzenia tożsamości dla założenia profilu zaufanego?

Na adres e-mail zostanie przesłany link do spotkania online z urzędnikiem. Spotkanie odbędzie się w wyznaczonym terminie i godzinie.

Przygotowanie techniczne

Upewnij się, że posiadasz:

 • Urządzenie z kamerą i mikrofonem: Może to być telefon, tablet lub laptop, podłączony do internetu.
 • Aplikacja Microsoft Teams: Spotkanie odbędzie się za pomocą tej aplikacji, więc konieczne jest jej zainstalowanie i zalogowanie się.

Przygotowanie dokumentów

Przygotuj:

 • Numer wniosku: Zanotuj swój numer wniosku, który otrzymałeś po jego złożeniu.
 • Dokument tożsamości: Ważny dowód osobisty lub paszport.

Rozpoczęcie spotkania

 • Punktualność: Rozpocznij spotkanie punktualnie o wyznaczonej godzinie, klikając w otrzymany link.
 • Miejsce: Znajdź ciche miejsce na rozmowę, aby uniknąć zakłóceń i zapewnić dobre warunki do przeprowadzenia weryfikacji.

Dodatkowe wskazówki

 • Sprawdzenie sprzętu: Przed spotkaniem upewnij się, że kamera i mikrofon działają poprawnie, na przykład przeprowadzając testowe połączenie wideo.
 • Stabilne połączenie internetowe: Upewnij się, że połączenie internetowe jest stabilne, aby uniknąć przerw w rozmowie.
 • Naładowane urządzenie: Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane lub podłączone do zasilania.

Podstawa prawna

Proces potwierdzania tożsamości odbywa się zgodnie z Art. 20cb Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z tym przepisem urzędnik musi zrealizować następujące działania:
 1. Porównać wizerunku wnioskodawcy:
  Wizerunek wnioskodawcy udostępniany w czasie rzeczywistym za pomocą transmisji audiowizualnej jest porównywany z wizerunkiem pobranym z Rejestru Dowodów Osobistych.
 2. Zweryfikować dane z dokumentu tożsamości:
  Dane zawarte w warstwie graficznej dowodu osobistego lub paszportu wnioskodawcy, okazywanego w czasie rzeczywistym za pomocą transmisji audiowizualnej, są weryfikowane.
 3. Dokonać dodatkowej weryfikacji:
  W uzasadnionych przypadkach przeprowadza się weryfikację wiedzy wnioskodawcy, wykorzystując dane zgromadzone w rejestrach publicznych lub systemach teleinformatycznych.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas