Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Potwierdzenie profilu zaufanego e-dowodem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym

ETAP I - wprowadzenie danych

Dane logowania

W tym kroku wprowadź dane logowania, czyli login i hasło (strzałka nr 1 na obrazku poniżej). Jeżeli chodzi o login to  możesz używać dużych i małych liter, cyfr oraz znaków podkreślenia (_) i łącznika (-). Unikaj polskich znaków, spacji oraz innych znaków specjalnych, w tym kropek. Pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie.

Jeżeli chodzi o hasło to musi ono spełniać następujące wymagania: mieć co najmniej 8 znaków, zawierać co najmniej jedną dużą literę, jedną małą literę oraz jedną cyfrę lub jeden znak specjalny. Hasło należy, w celu potwierdzenia wprowadzić dwa razy.

Dane osobowe

W tym miejscu musisz wpisać imię (ewentualnie imiona, jeżeli posiadasz), nazwisko oraz numer PESEL (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej).

Dane kontaktowe

Musisz podać adres e-mail i numer telefonu (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej). Warto pamiętać, że numer telefonu należy podać wraz z numerem kierunkowym, np. +48 000 000 000. Adres e-mail musisz potwierdzić dwukrotnie. Warto zaznaczyć, że w przypadku tej formy weryfikacji tożsamości zostaną wysłane dwa kody autoryzacyjne, zarówno na podany numer telefony jak i adres e-mail, dlatego należy sprawdzić czy podane dane są prawidłowe.

Potwierdzenie zapoznania się z przepisami dotyczącymi profilu zaufanego

W tym celu musisz zaznaczyć kwadracik (strzałka nr 4 na obrazku znajdującym się poniżej). Przepisy dotyczące profilu zaufanego znajdziesz tutaj.

Po zrealizowaniu tych kroków możesz wcisnąć przycisk "Zarejestruj", aby przejść do kolejnego etapu. Rejestracja profilu zaufanego - e-dowdpng

ETAP II - autoryzacja wniosku

Autoryzacja adresu e-mail

Wpisz kod otrzymany na adres e-mail (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), który podałeś w poprzednim krok. Kod składa się z 8 cyfr.


autoryzacja-e-dowdpng

Autoryzacja numeru telefonu

Wpisz kod otrzymany na numer telefonu (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej), który podałeś w poprzednim krok. Kod składa się z 8 cyfr.

auroryzacja-telefonpng

ETAP III - potwierdzenie założenia konta

Na tym etapie trzymasz potwierdzenie, ze konto zostało założone. W celu realizacji kolejnego kroku naciśnij przycisk "Zaloguj" (strzałka na obrazku znajdującym się poniżej). Na potwierdzenie profilu zaufanego masz 1 miesiąc. Data wskazana na obrazku znajdującym się poniżej ma charakter przykładowy.
potwierd profil zaufanypng

ETAP IV - logowanie do profilu zaufanego

W tym kroku musisz się zalogować do profilu zaufanego. W tym celu należy wpisać login i hasło podane w poprzednich krokach (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej) i kliknąć "ZALOGUJ SIĘ" (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej). Na podany numer telefonu otrzymasz kod autoryzujący, który nalezy wpisać w wyskakującym okienku. Ze względów bezpieczeństwa autoryzacja kodem na telefon jest niezbędna także przy logowaniu.


zaloguj-profil-zaufanypng

ETAP V - potwierdź profil zaufany

KROK 1 - zakładka "Potwierdź wniosek o profil zaufany"

W tym kroku musisz w panelu bocznym wybrać opcję "Potwierdź wniosek o profil zaufany" (strzałka na obrazku znajdującym się poniżej).

Potwierd wniosekpng

KROK 2 - Wybór metody autoryzacji wniosku

Wyświetli Ci się kolejne okno.

Po prawej stronie znajduje się podsekcja Potwierdź wniosek o profil zaufany z trzema opcjami (strzałka na obrazku znajdującym się poniżej):

  1. Potwierdź wniosek e-dowodem
  2. Potwierdź wniosek certyfikatem kwalifikowanym
  3. Znajdź punkt potwierdzający
Wybierz metod potwierdzeniapng

1. Potwierdzenie profilu e-dowodem

Wybór e-dowodu

Wyświetli się okno zawierające dane profilu zaufanego. W celu akceptacji i wyboru e-dowodu nalezy kliknąć na pole "Potwierdź e-dowodem" (strzałka na obrazku znajdującym się poniżej).

potwierd e-dowodempngW celu potwierdzenia profilu zaufanego e-dowodem osobistym możesz użyć dedykowanej aplikacji w swoim smartphonie - eDO App do pobrania tutaj lub też użyć czytnika NFC. W niniejszej instrukcji przedstawimy procedurę w przypakdu wykorzystania aplikacji eDO App w urządzeniu mobilnym (np. smartphonie)


smartphone lub czytnik NFCpng

Zeskanowanie kodu QR

Na tym etapie powinieneś zeskanować kod QR. Możesz to zrobić bezpośrednio w aplikacji eDO App lub na poziomie aplikacji obsługującej aparat w swoim smartphonie lub innym urządzaniu mobilnym. Jak widać na załączonym obrazku znajduje się instrukcja

Instrukcja znajduje się po lewej stronie, natomiast po prawej widoczny jest kod QR.

Instrukcja logowania zawiera następujące kroki:

  1. Otwórz aplikację mobilną eDO App.
  2. Zeskanuj kod QR lub przepisz numer pod kodem.
  3. Postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie smartfonu.

Dodatkowo, poniżej instrukcji znajduje się informacja o konieczności przygotowania:

  • 6-cyfrowego numeru CAN
  • 4-cyfrowego PIN
Po zeskanowaniu kody QR postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie komputera i urządzenia mobilnego.

zeskanuj-kod-QRpng

2. Potwierdzenie profilu zaufanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (kwalifikowanym certyfikatem)

Wybór kwalifikowanego certyfikatu

Wyświetli się okno zawierające dane profilu zaufanego. W celu akceptacji i wyboru e-dowodu nalezy kliknąć na pole "Potwierdź certyfikatem" (strzałka na obrazku znajdującym się poniżej).

potwierd certyfikatempng

Pobranie aplikacji podpisGOV

Następnie pojawi się okienko, gdzie będzie można pobrać aplikację podpisGOV (strzałka na obrazku znajdującym się poniżej), która jest niezbędna do potwierdzenia profilu zaufanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po instalacji aplikacji należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. W niniejszej instrukcji nie zostanie omówione w sposób szczegółowy działanie tej aplikacji. Instrukcje działania aplikacji znajdziesz tutaj.

pobierz aplikacje podpis GOVpng

3. Znalezienie punktu potwierdzającego

Jeżeli założyłeś profil zaufany i jako metodę weryfikacji podałeś e-dowód nadal możesz potwierdzić profil zaufany w punkcie potwierdzającym. Punkty takie znajdziesz w Polsce, ale także w innych krajach świata, gdzie potwierdzenie profilu zaufanego jest możliwe w niektórych Ambasadach i Konsulach RP. Możesz wybrać punkt potwierdzający (strzałka na obrazku znajdującym się poniżej). To nie jest tak, że musisz wybrać punkt potwierdzający, możesz udać się do dowolnego punktu potwierdzającego, a wyszukiwarka jest tylko po to, aby pomóc Ci go znaleźć. Warto wspomnieć, że co do zasady w każdym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędzie Skarbowym możesz potwierdzić swój profil zaufany.Wyszukaj punkt potwierdzajcypng


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas