Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Pomoc dla obcokrajowców

  Coraz więcej obywateli Ukrainy przebywa do Polski w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności. W związku z tym faktem pomoc wirtualnego biura w Przeworsku oraz Jarosławiu jest adresowana zwłaszcza do tych Cudzoziemców. Obywatele Ukraińcy zwykle znają język polski, jednak co oczywiste mają problemy z załatwieniem sprawa urzędowych. Podobnie jest w przypadku Polaków pracujących za granicą. W sytuacji gdy Cudzoziemiec nie zna w sposób komunikatywny języka polskiego istnieje możliwość zaangażowania tłumacza, co jednak łączy się z obowiązkiem poniesienia dodatkowych wydatków. Ewentualnie istnienie możliwości komunikowania się w języku angielskim, gdyż pracownicy wirtualnego biura posługują się tym językiem. W językiem angielskim może być również prowadzona korespondencja mailowa. Umowy o wirtualne biuro są jednak sporządzane zawsze w języku polskim, dlatego w sytuacji gdy obywatel Ukraińcy nie posługuje się językiem polskim w piśmie koniecznym wydaje się odczytanie takiej umowy. Umowy takie mają charakter szablonowy, jednak istnieje możliwość dokonywania indywidualnych zmian w drodze negocjacji i uzgodnień.

Pracownicy zza granicy 

  Polska gospodarka coraz częściej cierpi na brak kadry pracowniczej. Aktualnie widoczna jest tendencja do tego, że cudzoziemcy, zwłaszcza Ukrainy traktują Polskę wyłącznie jako kraj tranzytowy. Jest to zrozumiałe, gdyż wynagrodzenia w Polsce są znacznie niższe niż te, które można uzyskać na zachodzie Europy. Polska jako kraj docelowy jest wybierana głównie przez Cudzoziemców z Ukrainy, którzy chcą być bliżej swojej ojczyzny. Niestety jednak w obecnym stanie nie istnieje możliwość, aby Obywatel Ukrainy mieszkał na terenie swojego kraju, a pracował w Polsce. Wynika to z faktu, że czas oczekiwania na przejściach granicznych jest ciągle wydłużony. Postuluje się zwiększenie liczby przejść granicznych na tej granicy oraz zatrudnienie większej liczby funkcjonariuszy służby celnej. Takie rozwiązania łączą się jednak z dużymi wydatkami dlatego też państwo nie może go zrealizować. Niewątpliwie jednak takie rozwiązania korzystnie wpłynęłoby na rozwój gospodarczy i wymianę handlową. Wpływy z podatków z tego tytułu mogły by pokryć koszty funkcjonowania nowych przejść granicznych.

Działalność gospodarcza w wirtualnym biurze

  Cudzoziemcy z Ukrainy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Odbywa się to najczęściej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rzadziej w formie indywidualnych działalności gospodarczych. Nasza firma oferuje zapewnienie adresu w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku w celu rejestracji firmy. Zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub tradycyjną.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas