Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Oznakowanie CE

Podstawa prawna oznakowania CE

Oznakowanie CE wynika z przepisów prawa unijnego. Zgodnie z regulacjami prawa wspólnotowego na terenie Unii Europejskiej obowiązuje swobodny przepływ usług i kapitału. W związku z tym państwa członkowskie muszą zapewnić odpowiednią jakość ww. produktów zwłaszcza w aspekcie dotyczącym bezpieczeństwa. Te normy jakościowe muszą spełniać zarówno towary wyprodukowane na terenie UE, jak i towary sprowadzane na teren UE z poza jej granic. Oznakowanie CE jest niejako potwierdzeniem tego uwidocznionym na danym produkcje na okoliczność, iż spełnia on wymagane kryteria jakościowe. Producent umieszcza znak CE na własną odpowiedzialność po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych prawem procedur. Graficzny wzór znaku CE jest określony, dlatego nie można go modyfikować. Znak CE stanowi dla Konsumentów informację, że produkt jest zgodny z wymogami jakościowymi i można go bezpiecznie użytkować w swoim kraju.

Szczegółowe regulację dotyczące CE

Regulację dotyczące CE znajdują się w przepisach dyrektyw unijnych. Dla przypomnienia należy zaznaczyć, że dyrektywy nie znajdują wprost zastosowanie w krajowym porządku prawnym, ale wymagają transkrypcji do krajowego systemu prawnego, która w Polskim systemie prawa następuje poprzez stanowienie ustaw oraz rozporządzeń. Nie każdy produkt wymaga oznakowania CE i spełnienia związanych z nim procedur. Jednak każdy produkt może być fakultatywnie oznaczony znakiem CE (po spełnieniu wymagań). Obligatoryjnemu oznakowaniu CE podlegają między innymi zabawki dla dzieci. Oznakowaniu temu podlegają oczywiście również wyroby medyczne.

Dokumentacja CE

Producent lub importer towarów podlegających oznakowaniu CE musi przygotować obszerną dokumentację techniczną. Dokumentacja ta musi zostać przetłumaczona na język urzędowy każdego kraju, w którym produkt zostanie wprowadzony do obrotu. Szczegóły dotyczące ww. dokumentacji określa ustawa oraz stosowne rozporządzenie w raz z załącznikami. Zadania te można powierzyć specjalistycznej firmie, zajmują się tym również rzecznicy patentowi, którzy posiadają niezbędną wiedzę techniczną. Dokumentację tę należy przechowywać przez okres 10 lat zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności oraz przedkładać na wezwanie właściwego organu. W niektórych przypadkach konieczny jest także uzyskanie certyfikatu zgodności wydawanego przez właściwą jednostkę notyfikowaną.

Oferta wirtualnego biura 

Również firmy zajmujące się produkcją wyrobów oznakowanych CE mogą skorzystać z usług naszego biura w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie. Zapewniamy obsługę księgową jako biuro rachunkowe oraz adres siedziby jako wirtualne biuro. Ponadto oferujemy profesjonalne tworzenie oraz pozycjonowanie stron WWW.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas