Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Oznakowanie CE

Podstawa prawna oznakowania CE

Oznakowanie CE wynika z przepisów prawa unijnego. Zgodnie z regulacjami prawa wspólnotowego na terenie Unii Europejskiej obowiązuje swobodny przepływ usług i kapitału. W związku z tym państwa członkowskie muszą zapewnić odpowiednią jakość ww. produktów zwłaszcza w aspekcie dotyczącym bezpieczeństwa. Te normy jakościowe muszą spełniać zarówno towary wyprodukowane na terenie UE, jak i towary sprowadzane na teren UE z poza jej granic. Oznakowanie CE jest niejako potwierdzeniem tego uwidocznionym na danym produkcje na okoliczność, iż spełnia on wymagane kryteria jakościowe. Producent umieszcza znak CE na własną odpowiedzialność po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych prawem procedur. Graficzny wzór znaku CE jest określony, dlatego nie można go modyfikować. Znak CE stanowi dla Konsumentów informację, że produkt jest zgodny z wymogami jakościowymi i można go bezpiecznie użytkować w swoim kraju.

Szczegółowe regulację dotyczące CE

Regulację dotyczące CE znajdują się w przepisach dyrektyw unijnych. Dla przypomnienia należy zaznaczyć, że dyrektywy nie znajdują wprost zastosowanie w krajowym porządku prawnym, ale wymagają transkrypcji do krajowego systemu prawnego, która w Polskim systemie prawa następuje poprzez stanowienie ustaw oraz rozporządzeń. Nie każdy produkt wymaga oznakowania CE i spełnienia związanych z nim procedur. Jednak każdy produkt może być fakultatywnie oznaczony znakiem CE (po spełnieniu wymagań). Obligatoryjnemu oznakowaniu CE podlegają między innymi zabawki dla dzieci. Oznakowaniu temu podlegają oczywiście również wyroby medyczne.

Dokumentacja CE

Producent lub importer towarów podlegających oznakowaniu CE musi przygotować obszerną dokumentację techniczną. Dokumentacja ta musi zostać przetłumaczona na język urzędowy każdego kraju, w którym produkt zostanie wprowadzony do obrotu. Szczegóły dotyczące ww. dokumentacji określa ustawa oraz stosowne rozporządzenie w raz z załącznikami. Zadania te można powierzyć specjalistycznej firmie, zajmują się tym również rzecznicy patentowi, którzy posiadają niezbędną wiedzę techniczną. Dokumentację tę należy przechowywać przez okres 10 lat zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności oraz przedkładać na wezwanie właściwego organu. W niektórych przypadkach konieczny jest także uzyskanie certyfikatu zgodności wydawanego przez właściwą jednostkę notyfikowaną.

Oferta wirtualnego biura 

Również firmy zajmujące się produkcją wyrobów oznakowanych CE mogą skorzystać z usług naszego biura w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie. Zapewniamy obsługę księgową jako biuro rachunkowe oraz adres siedziby jako wirtualne biuro. Ponadto oferujemy profesjonalne tworzenie oraz pozycjonowanie stron WWW.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas