Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Okres trwania umowy o wirtualne biuro w Rzeszowie

Rodzaje umów o wirtualne biuro

Jeżeli chodzi o zakres czasowy obowiązywania umowy o wirtualne biuro wyróżniamy:
umowy na czas określony,
umowy na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia,
umowy na czas określony, które ulegają automatycznemu przedłużeniu.

Umowy na czas określony

W przypadku zawarcia umowy na czas oznaczony umowa obowiązuje przez ściśle określony czas, np. miesiąc lub rok, a następnie wygasa w sposób automatyczny bez konieczności aktywności stron umowy. Ten rodzaj umowy jest dobrym rozwiązaniem w przypadku gdy dokładnie wiemy jak długo będziemy korzystać z wirtualnego biura. Wadą tego rodzaju umowy jest brak możliwości wypowiedzenia, zaś w przypadku zamiaru przedłużenia współpracy należy podpisać nową umowę

Umowy na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia

Ten rodzaj umowy o wirtualne biuro w Rzeszowie jest najczęściej stosowany. W takim przypadku można rozwiązać umowę w każdym momencie, gdyż istnieje możliwość jej wypowiedzenia. Nasze wirtualne biuro w Rzeszowie stosuje bardzo krótki okres wypowiedzenia, dlatego wystarczy, że wyślesz nam mailem informację, że nie chcesz korzystać z usługi wirtualnego biura przed rozpoczęciem miesiąca. Okres wypowiedzenia wynosi zaledwie 1 miesiąc. Ponadto jeżeli będziesz chciał korzystać z usługi wirtualnego biura dłużej niż początkowo zakładałeś nie będziesz musiał podpisywać nowej umowy.
 

Umowa na czas określony z automatycznym przedłużeniem

Takie rozwiązanie łączy cechy umowy na czas określony z umową na czas nieoznaczony. Takiej umowy nie można wypowiedzieć, jednak przed upływem czasu jej trwania można poinformować wirtualne biuro mailem, że nie wyraża się zgody na przedłużenie umowy na dalszy okres. Zasadniczo taka umowa jest mniej korzystna niż umowa na czas nieokreślony z punktu widzenia interesów Klienta, dlatego też co do zasady nie zawieramy tego rodzaju umów. 

Czas trwania umowy o wirtualne biuro, a rabaty

Co do zasady wirtualne biuro w Rzeszowie przewiduje rabaty na świadczone usługi, które są przyznawane, w związku z wyborem dłuższego okresu rozliczeniowego przy dokonywaniu płatności. Dla przykładu na niższą cenę mogą liczyć Klienci, którzy płacą za rok lub dwa lata z góry za wirtualne biuro. Klienci, którzy wybrali miesięczny okres rozliczeniowy mogą liczyć na standardową opłatę. 

Czy można zmienić rodzaj umowy w trakcie współpracy?

Tak. W każdej chwili można podpisać z wirtualnym biurem w Rzeszowie aneks do umowy i na zasadzie porozumienia stron zmienić warunki współpracy. Zawsze staramy dopasować się do potrzeb i oczekiwań Klientów, dlatego nie wiążemy Klientów długimi umowami, wolimy, aby zostali z nami jak najdłużej całkowicie dobrowolnie.

W jaki sposób można rozwiązać umowę?

W przypadku umowy na czas nieokreślony wystarczy ją wypowiedzieć. Nie wymagamy w tym celu zachowania formy pisemnej. Wystarczy prosta informacja przekazana w wiadomości e-mail. Staramy się ograniczyć formalności i papierologie, dlatego też będziesz mógł szybko i sprawnie rozwiązać umowę bez zbędnych formalności. Rozwiązanie umowy jest znacznie łatwiejsze niż jej zawarcie, gdyż przy zawarciu umowy dochodzą formalności związane z realizacją procedury AML.

Jak wybrać odpowiedni wariant umowy?

Możesz zadzwonić do wirtualnego biura w Rzeszowie i podczas krótkiej rozmowy podjąć decyzję. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce kontakt

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas