Obsługa administracyjna a wirtualne biuro

Obsługa korespondencji w wirtualnym biurze

Wirtualne Biuro obejmuje również obsługę korespondencji. Odbieranie korespondencji to zadanie pracownika kancelaryjnego. Przedsiębiorca nie musi w ciąż dyżurować w biurze czekając na kuriera, bądź listonosza. Również skrzynka pocztowa nie rozwiązuje tego problemu, bowiem przesyłki polecone są awizowane w takim przypadku. Aby tego uniknąć warto skorzystać z usług wirtualnego biura, które pozwoli na zaoszczędzenie pieniędzy i czasu. W takiej sytuacji nie musimy zatrudniać osoby na stanowisko sekretarki

Zatrudnienie pracownika 

Zatrudnienie pracownika to duży koszt, oprócz wynagrodzenia netto składają się na niego bowiem inne koszty takie jak składki na Ubezpieczenie Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy też Ubezpieczenie Zdrowotne. Same składki na ubezpieczenie społeczne obejmują składkę emerytalna, składkę rentową oraz składkę chorobową. Ponadto zatrudnienie sekretarki wiąże się z obowiązkiem gromadzenia dokumentacji pracowniczej co stanowi czasochłonną, często wymagającą współpracy z biurem rachunkowym. Pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem może również powstać spór, w wtedy potrzebny będzie ponadto adwokat lub radcą prawny, który udzieli pracodawcy stosowanej porady. Można jednak uniknąć tych wszystkich formalności związanych z zatrudnieniem sekretarki korzystając z wirtualnego biuro w Jarosławiu, Przeworsku, bądź Rzeszowie. Wówczas zadania sekretarki firmowej będzie wykonywać upoważniony pracownik administracyjny. Natomiast różnica pomiędzy wynagrodzeniem pracownika, a usługą wirtualnego biura jest kolosalna. Tylko dobrze prosperujące firmy stać na zatrudnienie pracowników biurowych. Pozostali przedsiębiorcy muszą sami wykonywać proste czynności obsługi administracyjnej, co zajmuje dużo czasu, który można by było przeznaczyć na prowadzenie spraw firmy, w szczególności permanentny rozwój na rynku i pozyskiwanie nowych Klientów. Wirtualne Biuro to w dzisiejszych czasach wielkie ułatwienie dla początkujących przedsiębiorców, którzy nie dysponują wystarczającym kapitałem na wynajem własnego biura i zatrudnienie pracowników biurowych. Ceny najmu lokali oraz zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę, czy Zleceniodawców na podstawie umowy Zlecenie ciągle rosną, natomiast kwota jaką należy zapłacić za wirtualne biuro pozostaje bez zmian. Gwarancja niskiej ceny jest umowa zawierana z naszym Klientem.

Ograniczenie kosztów 

W przypadku wirtualnego biura nie trzeba się martwić, że wzrosną opłaty za gaz czy prąd, cena pozostaje niezmienna, a ewentualne dodatkowe koszty obciążają firmę zajmującą się świadczeniem usług w zakresie wirtualnego biura. Na cenę wirtualnego biura nie wpływają również koszty zatrudnienia, pomimo iż wirtualne biura zatrudniają pracowników. Jest to rozwiązanie korzystne dla Klientów wirtualnych biur.