Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Obliczenia w zakresie wysokości świadczeń pracowniczych

Obowiązki pracodawcy  

 Obowiązkiem pracodawcy jest prawidłowe obliczenie wynagrodzenia pracownika. Chodzi tutaj zarówno o stałe, jak i zmienne składniki wynagrodzenia, oraz wynagrodzenie za okres choroby. Dodatkowo pracodawca musi w sposób prawidłowy naliczyć i odprowadzić składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz zaliczki na podatek dochodowy. Najczęściej w tym zakresie pracodawca korzysta z pomocy księgowego, w przypadku natomiast mniejszych zakładów pracy czynności w tym zakresie są wykonywane osobiście przez przedsiębiorcę.

Regulacje ustawowe 

  Regulację określające wysokość należnych pracownikowi składek są wyjątkowo skomplikowane i wymagają wykonania wielu obliczeń. Trudności powstają także w przypadku konieczności zaokrąglania kwot otrzymanych po wykonaniu obliczeń. Przepisy nie regulują tego zagadnienia w sposób oczywisty, dlatego zasady te należy ustalić na podstawie reguł logiki. Co prawda sposób zaokrąglania nie powoduje znacznych różnic w otrzymanych obliczeniach, jednak z uwagi na zasady organizacji i zarządzania finansami konieczna jest precyzja. Należy podnieść, że ustawy i rozporządzenia wprowadzają niepotrzebne komplikację. Postuluje się, aby regulację te uprościć, tak aby przy wypłacaniu wynagrodzenia przedsiębiorca nie musiał się w każdym przypadku konsultować z księgowym lub prawnikiem. Konieczność takich konsultacji wiążę się z kosztami, co stanowi dużą barierę w obrocie gospodarczym.

Jak obliczyć wysokość świadczenia? 

  Świadczenia należne pracownikowi w ramach ekwiwalentu wynagrodzenia są zazwyczaj obliczane w taki sposób, aby odpowiadały otrzymywanemu przez pracownika wynagrodzeniu. Dla przykładu zasiłek chorobowy oblicza się w ten sposób, że od średniego wynagrodzenia pracownika otrzymywanego przez ostatnie 12 miesięcy należy odjąć kwotę 13, 71 % tego wynagrodzenia, następnie pomnożyć wynik razy 80 % podzielić przez 30 oraz pomnożyć przez liczbę dni określonej na zwolnieniu lekarskim. Chodzi tutaj o wynagrodzenie brutto pracownika. Tak otrzymany zasiłek będzie jeszcze pomniejszony o kwotę składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Jak wskazuje powyższy przykład zasiłek chorobowy jest niższy niż wynagrodzenie. Nie dotyczy to niektórych przypadków, np. kobiet w ciąży. gdyż w takim przypadku zasiłek stanowi 100 % podstawy wymiaru.

Kontakt z Nami poniżej 

  Wirtualne biuro w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie oferuje kompleksową obsługę firmy w zakresie spraw kadrowych oraz płacowych. Nasze doświadczenie jest oparte na profesjonalizmie oraz współpracy z prawnikami.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas