Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Obliczenia w zakresie wysokości świadczeń pracowniczych

Obowiązki pracodawcy  

 Obowiązkiem pracodawcy jest prawidłowe obliczenie wynagrodzenia pracownika. Chodzi tutaj zarówno o stałe, jak i zmienne składniki wynagrodzenia, oraz wynagrodzenie za okres choroby. Dodatkowo pracodawca musi w sposób prawidłowy naliczyć i odprowadzić składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz zaliczki na podatek dochodowy. Najczęściej w tym zakresie pracodawca korzysta z pomocy księgowego, w przypadku natomiast mniejszych zakładów pracy czynności w tym zakresie są wykonywane osobiście przez przedsiębiorcę.

Regulacje ustawowe 

  Regulację określające wysokość należnych pracownikowi składek są wyjątkowo skomplikowane i wymagają wykonania wielu obliczeń. Trudności powstają także w przypadku konieczności zaokrąglania kwot otrzymanych po wykonaniu obliczeń. Przepisy nie regulują tego zagadnienia w sposób oczywisty, dlatego zasady te należy ustalić na podstawie reguł logiki. Co prawda sposób zaokrąglania nie powoduje znacznych różnic w otrzymanych obliczeniach, jednak z uwagi na zasady organizacji i zarządzania finansami konieczna jest precyzja. Należy podnieść, że ustawy i rozporządzenia wprowadzają niepotrzebne komplikację. Postuluje się, aby regulację te uprościć, tak aby przy wypłacaniu wynagrodzenia przedsiębiorca nie musiał się w każdym przypadku konsultować z księgowym lub prawnikiem. Konieczność takich konsultacji wiążę się z kosztami, co stanowi dużą barierę w obrocie gospodarczym.

Jak obliczyć wysokość świadczenia? 

  Świadczenia należne pracownikowi w ramach ekwiwalentu wynagrodzenia są zazwyczaj obliczane w taki sposób, aby odpowiadały otrzymywanemu przez pracownika wynagrodzeniu. Dla przykładu zasiłek chorobowy oblicza się w ten sposób, że od średniego wynagrodzenia pracownika otrzymywanego przez ostatnie 12 miesięcy należy odjąć kwotę 13, 71 % tego wynagrodzenia, następnie pomnożyć wynik razy 80 % podzielić przez 30 oraz pomnożyć przez liczbę dni określonej na zwolnieniu lekarskim. Chodzi tutaj o wynagrodzenie brutto pracownika. Tak otrzymany zasiłek będzie jeszcze pomniejszony o kwotę składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Jak wskazuje powyższy przykład zasiłek chorobowy jest niższy niż wynagrodzenie. Nie dotyczy to niektórych przypadków, np. kobiet w ciąży. gdyż w takim przypadku zasiłek stanowi 100 % podstawy wymiaru.

Kontakt z Nami poniżej 

  Wirtualne biuro w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie oferuje kompleksową obsługę firmy w zakresie spraw kadrowych oraz płacowych. Nasze doświadczenie jest oparte na profesjonalizmie oraz współpracy z prawnikami.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas