Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego - podstawa prawna

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) to kluczowy etap w procesie zakładania działalności gospodarczej. Jednym z niezbędnych dokumentów, które należy złożyć przy wniosku o wpis spółki do rejestru, jest oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego. Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie, dlaczego ten dokument jest wymagany, oraz podstawę prawną tego obowiązku.

Dlaczego oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego jest wymagane?

  1. Prawidłowe funkcjonowanie spółki: Kapitał zakładowy stanowi podstawowy majątek spółki, który jest wykorzystywany do jej działalności operacyjnej. Oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego jest dowodem, że założyciele spółki rzeczywiście wpłacili wymagane środki finansowe, co gwarantuje, że spółka ma odpowiednie zasoby na start.

  2. Zabezpieczenie wierzycieli: Wniesiony kapitał zakładowy jest również zabezpieczeniem dla przyszłych wierzycieli spółki. Zapewnia on, że spółka posiada minimum środków, które mogą być użyte do regulowania zobowiązań, co zwiększa zaufanie do jej wypłacalności.

  3. Przejrzystość finansowa: Wymóg wniesienia kapitału zakładowego oraz przedstawienie oświadczenia o jego wniesieniu zwiększa transparentność finansową spółki. Organy rejestracyjne oraz potencjalni inwestorzy mogą w ten sposób zweryfikować, że spółka dysponuje deklarowanymi środkami.

Podstawa prawna

Podstawą prawną obowiązku dołączenia oświadczenia o wniesieniu kapitału zakładowego do wniosku o wpis spółki do rejestru jest Kodeks spółek handlowych (KSH). Zgodnie z art. 167 § 1 KSH:

"Zgłoszenie spółki do rejestru powinno zawierać oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione."

Wniosek

Oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego jest kluczowym dokumentem, który musi być dołączony do wniosku o wpis spółki do rejestru. Jest to wymagane zarówno dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania spółki, jak i dla ochrony interesów jej wierzycieli oraz zapewnienia przejrzystości finansowej. Przepisy Kodeksu spółek handlowych jasno określają ten obowiązek, co pozwala na utrzymanie porządku i zaufania w obrocie gospodarczym.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas