Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Mediacja w sprawach gospodarczych

Czym jest mediacja?

Mediacja jest to postępowanie, które z założenia ma prowadzić do wspólnego rozwiązania sporu pomiędzy dwoma stronami konfliktu przez osobę trzecią zaakceptowaną przez wszystkich uczestników sporu zwaną mediatorem.

Kto może być mediatorem?

Mediatorem może być tak naprawdę każdy. Jest to ułatwienie, ale także zagrożenie. Naszym partnerom biznesowym jako wirtualne biuro w Rzeszowie, jeżeli chcą oni skorzystać mediacji rekomendujemy, aby korzystać z pomocy mediatorów posiadających uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. Takie rozwiązanie daje gwarancję, że mediator będzie posiadał potrzebne kwalifikację, a sporządzony przez niego projekt ugody będzie spełniał wymagania prawne.

Czy mediacja jest skuteczna?

Z naszych doświadczeń, czyli spółki prowadzącej wirtualne biuro w Rzeszowie, a także doświadczeń naszych Klientów wynika, że mediacja w sprawach gospodarczych, zwłaszcza, gdy mediatorem nie jest prawnik bardzo rzadko jest skuteczna. Mediator powinien przede wszystkim doskonale znać system prawny, ale także warunki prowadzenia biznesu. Brak wiedzy prawnej i branżowej w zasadzie wyklucza realną pomoc mediatora w rozwiązaniu konfliktu.

Mediacja sądowa

W przypadku, gdy sprawa została już skierowana do Sądy bardzo często to Sąd nakłania strony do mediacji i jest w tym bardzo skuteczny. Ponadto Sąd doskonale orientuje się w kwestiach prawnych. Inaczej jest w przypadku skierowania sprawy do mediatora wpisanego na listę Sądu. Osoba taka, w przeciwieństwie do sędziego może nie posiadać nawet wykształcenia prawniczego, względnie branżowego potrzebnego do zrozumienia istoty sporu. Z uwagi na ten fakt mediacja taka rzadko kończy się sukcesem, a tylko przedłuża postępowania i generuje wysokie koszty.  

Jak znaleźć dobrego mediatora?

Najlepiej w tym celu zgłosić się do ośrodków mediacyjnych prowadzonych przez samorząd zawodowy adwokatów, radców prawnych, względem notariuszy. W takim przypadku będziemy mieli gwarancję, że postępowanie mediacyjne poprowadzi prawnik, a nie osoba bez żadnego kierunkowego wykształcenia.

Ile kosztuje mediacja?

W przypadku mediacji pozasądowej cena za usługi mediatora jest ustalana indywidualnie między mediatorem, a stronami. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń, ani jeśli chodzi minimalną jak i maksymalną stawkę wynagrodzenia mediatora. W przypadku mediacji sądowej stawki wynagrodzenia mediatora są ustalone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i mają charakter sztywny. Wskazany akt prawny nie różnicuje wynagrodzenia mediatora z uwagi na posiadane wykształcenie lub doświadczenie.

Mediacja, czy sprawa sądowa?

Wybór odpowiedniej ścieżki rozwiązania sporu zależy od okoliczności danego wypadku. Najczęściej, w przypadku gdy nasz przeciwnik jest wypłacalny, a nasze roszczenie wystarczająco udowodnione najlepszym rozwiązaniem będzie zwrócenie się do prawnika i wszczęcie sprawy sądowej. W sytuacji natomiast, gdy zasadność roszczenia nudzi wątpliwości lepszym rozwiązaniem będzie mediacja jako szybszy i skuteczniejszy sposób rozstrzygnięcia sporu. To samo dotyczy sytuacji, gdy drugą stroną sporu jest nasz stały kontrahent i zależy nam na kontynuowaniu współpracy.

Nasza pomoc?

Jako wirtualne biuro w Rzeszowie nie świadczymy usług mediacyjnych, ani prawnych, ale możemy Ci pomóc w wyborze ośrodka mediacyjnego lub mediatora, który spełni Twoje oczekiwania w zakresie kwalifikacji i wysokości żądanego wynagrodzenia. W razie pytań możesz napisać lub zadzwonić. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas