Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Lista adresów członków zarządu -podstawa prawna

Zmiany w przepisach dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wprowadzają nowe obowiązki dla członków zarządów spółek, które mają na celu zwiększenie odpowiedzialności oraz transparentności w procesach rejestracyjnych. Nowelizacja ustawy o KRS nakłada na osoby zasiadające w zarządach konieczność osobistego podpisania oświadczeń dotyczących adresów do doręczeń. Wprowadzone regulacje mają kluczowe znaczenie dla prawidłowości i skuteczności doręczeń prawnych.

Zwiększona odpowiedzialność członków zarządów

Artykuł 19a ustęp 5 ustawy o KRS precyzuje, że wniosek o wpis do rejestru musi zawierać oświadczenia członków zarządu o adresach do doręczeń. To wymaganie jest o tyle istotne, że adresy te stanowią oficjalne punkty kontaktowe dla wszelkich form komunikacji sądowej i urzędowej. Oznacza to, że wszelkie zawiadomienia, wezwania czy decyzje administracyjne będą kierowane pod wskazane lokalizacje.

Osobiste podpisanie tych oświadczeń ma na celu zapewnienie, że informacje te są wiarygodne i aktualne. Dodatkowo, w myśl nowelizacji, osoby, które zaniedbają ten obowiązek, mogą ponieść negatywne konsekwencje prawne, co podkreśla wagę przestrzegania nowych regulacji.

Uzasadnienie zmian

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy podkreślono, że osobiste podpisanie oświadczeń jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedzialności członków zarządu. Legislacja ta ma zapobiegać sytuacjom, w których niejasności lub błędy w adresach mogłyby prowadzić do problemów z doręczeniami i potencjalnie negatywnymi konsekwencjami dla spółek i ich zarządów.

Wpływ na praktykę biznesową

Nowe przepisy wymagają od spółek zaktualizowania procedur rejestracyjnych oraz zapewnienia, że wszyscy członkowie zarządu są świadomi swoich obowiązków. Firmy muszą również regularnie aktualizować dane w KRS, co jest istotne nie tylko z punktu widzenia zgodności z prawem, ale także dla utrzymania płynności procesów prawnych i komunikacyjnych.

Podsumowanie

Wprowadzone zmiany w ustawie o KRS są wyrazem dążenia do zwiększenia przejrzystości oraz odpowiedzialności w zarządzaniu spółkami. Osobiste podpisanie oświadczeń przez członków zarządów jest krokiem w kierunku zapewnienia, że kluczowe informacje są zawsze aktualne i autentyczne. Takie podejście nie tylko ułatwia komunikację z sądami i urzędami, ale także stanowi ważny element budowania zaufania w relacjach biznesowych.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas