Kryzys na rynku pracy

Bezrobocie kiedyś i dziś

 Przez wiele lat Polska zmagała się z problemem bezrobocia. Problem ten był na tyle istotny, gdyż często powodował ubóstwo rodzin. Wynikało to głównie z tego, że nasza gospodarka była słabo rozwinięta. W okresie przed 1989 r. problem bezrobocia zasadniczo nie istniał, a wręcz przeciwnie obowiązywał przymus pracy. Po 1989 r. przemiany ustrojowe, które bez wątpienia należy ocenić pozytywnie spowodowały ubocznie również pewne negatywne następstwa. Gospodarka wolno rynkowa kieruje się zasadami racjonalności dlatego część pracowników, których zatrudnienie nie było konieczne do funkcjonowania przedsiębiorstw zostało zwolnionych. Taki stan rzeczy spowodował powstanie wielu nowych problemów społecznych.

Zmiana sytuacji gospodarczej Polski

  Po przejęciu władzy przez nowe ugrupowanie polityczne problem bezrobocia został niemal całkowicie wyeliminowany. Oczywiście brakuje rąk do pracy fizycznej i słabo opłacanej. Inaczej jest w sektorze budżetowym, gdyż tam zarobki są znaczenie wyższe i dlatego chętnych do pracy nie brakuje. Redukcja bezrobocia wynika z wysokiego wzrostu gospodarczego i z pewnością należy to zjawisko ocenić pozytywnie. Niedobory pracowników są uzupełnione imigrantami, głównie ze wschodu, najczęściej z Ukrainy. Pracownicy Ci mają znacznie niższe wymagania niż Polacy, a jednocześnie są na porównywalnym poziomie cywilizacyjnym i kulturowym co umożliwia ich asymilację z narodem polskim. W chwili obecnej bezrobocie dotyczy w Polsce przede wszystkim młodych absolwentów uczelni wyższych. Osoby takie nie mogą znaleźć pracy w swoim zawodzie, a bardzo często nie są gotowe podjąć zatrudnienia poniżej swoich kwalifikacji zawodowych. Nie mniej jednak warto zaznaczyć, że według oficjalnych wskaźników bezrobocie spada wraz ze wzrostem wykształcenia. Może to jednak wynikać także z faktu, że osoby z wykształceniem podstawom lub zawodowym wykonują bardzo często pracę fizyczną w szarej strefie pomimo zarejestrowania jako osoby bezrobotne, natomiast osoby z wyższym wykształceniem są najczęściej zatrudniane legalnie. Nie jest to jednak regułą, gdyż wszystko zależy od okoliczności indywidualnego przypadku.

Zagrożenia na rynku pracy

  Zagrożeniem dla polskiego rynku pracy jest rynek pracy państw zachodnich. Bardzo często jest tak, że imigranci w związku z brakiem granic na terytorium Unii Europejskiej po dostaniu się na terytorium Polski podejmują pracę na terytorium np. Niemiec. Zarobki w tym kraju są kilkukrotnie wyższe niż w Polsce, dlatego jest on bardziej atrakcyjny dla imigrantów. Wirtualne biuro w Rzeszowie Przeworsku chętnie współpracuje z imigrantami w zakresie legalizacji pobytu. Świadczymy także ulgi dla obcokrajowców, którzy chcą w Polsce założyć działalności gospodarczą. Jeżeli chcesz poznać więcej informacji w tym zakresie zapraszamy do przeczytania innych artykułów znajdujących się na blogu.