Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Kodeks etyki doradców podatkowych

Kodeksy etyczne prawników 

Przed skorzystaniem z usług doradcy podatkowego trzeba pamiętać, że ten zawód podobnie jak zawód adwokata, czy radcy prawnego obowiązuje kodeks etyki. Kodeks ten jest znacznie krótszy niż akt regulujący zasady postępowania prawników należących do korporacji zawodowych nie mniej jest do niego bardzo podobny. Doradcom podatkowym również oferujemy usługę wirtualnego biura.

Co reguluje kodeks etyki doradcy? 

Po pierwsze kodeks etyki doradcy podatkowego reguluje zasady rozstrzygania konfliktów interesów podmiotów obsługiwanych przez doradcę podatkowego oraz reguluje instytucję mające na celu zachowanie przez doradcę prawnego obiektywizmu. Między innymi doradca podatkowy nie może świadczyć usług doradztwa podatkowego w sprawach, w których wcześniej występował jako pracownik organu podatkowego, czy też sędzia. Doradca podatkowy nie może również świadczyć usług w sprawie, w której udzielał pomocy innej stronie, chyba, że strony wyrażą na to zgodę i zostaną spełnione pozostałe przesłanki określone w kodeksie etyki. Nie może on się powoływać również na wpływy w organach administracji podatkowej, organy skarbowe są bowiem niezależne dlatego żadne cechy osobiste doradcy nie mogą mieć wpływ na ich decyzję. Nie wyłącza to jednak tego, że dobry doradca podatkowy potrafi przekonać korzystając z argumentacji prawniczej organ do swojego stanowiska w sprawie. Kolejno kodeks etyki reguluje zasady zachowania przez doradcę podatkowego zasady tajemnicy zawodowej. Obejmuje ona wszelkie fakty i informację, o których doradca podatkowy dowiedział się w związku ze świadczonymi usługami w postaci doradztwa podatkowego. Obowiązek ten nie ma charakteru terminowego i obowiązuje również po zaprzestaniu przez doradcę podatkowego wykonywania zawodu.

Różnice pomiędzy prawnikami, a doradcami podatkowymi 

W przeciwieństwie do adwokatów i radców prawnych doradcy podatkowi mają prawo się reklamować. Pojęcie reklamy jest szersze niż pojęcie informacji o działalności do której udzielania są uprawnieni adwokaci i radcy prawni. Reklama taka nie może jednak naruszać prawa, ani zasad etyki doradcy podatkowego. Kodeks etyki zawiera też regulację dotyczące relację doradcy podatkowego z Klientem. W tym zakresie doradca podatkowy powinien przede wszystkim na samym początku poinformować Klienta o kosztach jego usług oraz udzielać Klientowi wszelkich informacji związanych z jego sprawą. Doradca podatkowy nie może umówić się z Klientem wyłącznie na wynagrodzenie prowizyjne. Doradca podatkowy jest również zobowiązany do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Obsługa firm

Nasza firma prowadzi obsługę księgową firm, natomiast doradztwem podatkowym zajmują się doradcy podatkowi, adwokaci i radcy prawni. Swojego doradcę możesz znaleźć między innymi w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Nasza firma w przypadku gdy zachodzi konieczność konsultacji z zakresu prawa podatkowego korzysta z usług tej Kancelarii Radcy Prawnego.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas