Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Kodeks etyki doradców podatkowych

Kodeksy etyczne prawników 

Przed skorzystaniem z usług doradcy podatkowego trzeba pamiętać, że ten zawód podobnie jak zawód adwokata, czy radcy prawnego obowiązuje kodeks etyki. Kodeks ten jest znacznie krótszy niż akt regulujący zasady postępowania prawników należących do korporacji zawodowych nie mniej jest do niego bardzo podobny. Doradcom podatkowym również oferujemy usługę wirtualnego biura.

Co reguluje kodeks etyki doradcy? 

Po pierwsze kodeks etyki doradcy podatkowego reguluje zasady rozstrzygania konfliktów interesów podmiotów obsługiwanych przez doradcę podatkowego oraz reguluje instytucję mające na celu zachowanie przez doradcę prawnego obiektywizmu. Między innymi doradca podatkowy nie może świadczyć usług doradztwa podatkowego w sprawach, w których wcześniej występował jako pracownik organu podatkowego, czy też sędzia. Doradca podatkowy nie może również świadczyć usług w sprawie, w której udzielał pomocy innej stronie, chyba, że strony wyrażą na to zgodę i zostaną spełnione pozostałe przesłanki określone w kodeksie etyki. Nie może on się powoływać również na wpływy w organach administracji podatkowej, organy skarbowe są bowiem niezależne dlatego żadne cechy osobiste doradcy nie mogą mieć wpływ na ich decyzję. Nie wyłącza to jednak tego, że dobry doradca podatkowy potrafi przekonać korzystając z argumentacji prawniczej organ do swojego stanowiska w sprawie. Kolejno kodeks etyki reguluje zasady zachowania przez doradcę podatkowego zasady tajemnicy zawodowej. Obejmuje ona wszelkie fakty i informację, o których doradca podatkowy dowiedział się w związku ze świadczonymi usługami w postaci doradztwa podatkowego. Obowiązek ten nie ma charakteru terminowego i obowiązuje również po zaprzestaniu przez doradcę podatkowego wykonywania zawodu.

Różnice pomiędzy prawnikami, a doradcami podatkowymi 

W przeciwieństwie do adwokatów i radców prawnych doradcy podatkowi mają prawo się reklamować. Pojęcie reklamy jest szersze niż pojęcie informacji o działalności do której udzielania są uprawnieni adwokaci i radcy prawni. Reklama taka nie może jednak naruszać prawa, ani zasad etyki doradcy podatkowego. Kodeks etyki zawiera też regulację dotyczące relację doradcy podatkowego z Klientem. W tym zakresie doradca podatkowy powinien przede wszystkim na samym początku poinformować Klienta o kosztach jego usług oraz udzielać Klientowi wszelkich informacji związanych z jego sprawą. Doradca podatkowy nie może umówić się z Klientem wyłącznie na wynagrodzenie prowizyjne. Doradca podatkowy jest również zobowiązany do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Obsługa firm

Nasza firma prowadzi obsługę księgową firm, natomiast doradztwem podatkowym zajmują się doradcy podatkowi, adwokaci i radcy prawni. Swojego doradcę możesz znaleźć między innymi w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Nasza firma w przypadku gdy zachodzi konieczność konsultacji z zakresu prawa podatkowego korzysta z usług tej Kancelarii Radcy Prawnego.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas