Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Karta Polaka

Polacy za granicą 

 Niektóre osoby, które honorują się polskim pochodzeniem lub narodowością z jakiś przyczyn nie posiadają polskiego obywatelstwa. Wynika to z faktu, że narodowości nie jest tożsama z obywatelstwem. Państwo polskie dąży jednak do tego, aby pomagać osobom narodowości polskiej, które są obywatelami innych państw lub osobami bez obywatelstwa. Jedną z takich form pomocy jest instytucja Karty Polaka. Karta upoważnia do korzystania z szeregu przywilejów, do których nie mają prawa inni Cudzoziemcy.

Jak uzyskać Kartę Polaka? 

  W celu korzystania Karty Polaka należy złożyć stosowny wniosek. Właściwym do rozpatrzenia tego wniosku jest konsul. W celu uzyskania pozytywnej decyzji w tym zakresie konieczne jest złożenie zarówno pisemnej deklaracji o przynależności do narodu polskiego, a więc spełnienie przesłanki subiektywnej, a także wykazanie obiektywnych kryteriów, taki jak znajomości języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym, znajomość polskiej kultury i obyczajów, a także posiadanie co najmniej jednego rodzica, dziadka lub dwoje pradziadków, którzy posiadali obywatelstwo polskie lub byli narodowości polskiej. Karta Polaka jest wydawana wyłącznie Polakom posiadającym obywatelstwo jednego z krajów byłego związku radzieckiego, np. Ukrainy. Jest to zrozumiałe, gdyż właśnie na obszar tego państwa byli wysiedlani Polacy w czasie zaborów, II Wojny Światowej oraz po jej zakończeniu. Kraje to są co do zasady ubogie, dlatego uzyskanie polskiego obywatelstwa dla ich mieszkańców stanowi szanse na lepsze, dostatniejsze życie. W dobie kryzysu demograficznego polskim władzą szczególnie zależy na tym, aby Polacy mieszkający za granicą wracali do Polski i tutaj się osiedlali.

Do czego uprawnia Karta Polaka? 

  Karta Polaka jest dokumentem, który upoważnia między innymi do odbywania studiów na terenie Polski, czy też bezpłatnego wstępu do polskich muzeów. Dodatkowo osoby takie mogą liczyć co do zasady na pomoc konsulatów na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Co wydaje się najważniejsze osoba posiadająca kartę Polaka może bardzo łatwiej uzyskać obywatelstwo Polskie. Posiadacz karty Polaka może ubiegać się o polskie obywatelstwo już po roku przebywania na terytorium Polski. Inni Cudzoziemcy starający się o polski paszport muszą wykazać się znacznie dłuższym pobytem na terenie naszego kraju. Sama karta Polaka nie jest natomiast równoznaczna z obywatelstwem i nie upoważnia do przebywania na terenie Polski. Nie mniej jednak osoba, której przynależność do narodu polskiego została potwierdzona nie będzie miała większych problemów z uzyskaniem pozwolenia  na pobyt w naszym kraju.

Nasza pomoc

  Wirtualne biuro w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga Cudzoziemcom. Nasza pomoc dotyczy również Polaków, którzy z różnych przyczyn nie posiadają obywatelstwa naszego kraju.  

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas