Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Jedno konto do ZUS

Zmiany w przepisach

 Od 2018 r. wchodzi pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców. Tym razem chodzi o uproszczenie formalności związanych z odprowadzaniem składek na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany te pozwolą na oszczędność czasu samemu przedsiębiorcy lub też biuru rachunkowemu, któremu zlecił on prowadzenie księgowości. Dodatkowo zmiany te będą generować szereg oszczędności w związku ze zmniejszaniem ilości wymaganych przelewów.

Aktualny stan 

  Aktualnie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego. Dodatkowo w ramach ubezpieczenia społecznego przedsiębiorca odprowadza poszczególne składki na odrębne konta. Jest to regulacja nieracjonalna i powoduje dodatkowo nakład pracy. Sytuacja taka stwarza również większe ryzyko zajścia pomyłki. Oprócz stosownych przelewów podmiot gospodarczy musi złożyć stosowne deklarację. Od nowego roku przedsiębiorca będzie miał prawo i obowiązek zsumować wszelkie składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego siebie i pracowników oraz odprowadzić je na jeden rachunek bankowy. Niektóre banki pobierają prowizję za każdy przelew. Co prawda prowizja ta nie jest wysoka, ale przy większej ilości przelewów ogrywa istotne znaczenie.

List z ZUS zawierający numer rachunku

  W związku z opisywanymi zmianami każdy przedsiębiorca otrzyma od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych list nadany przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, w którym znajdzie się numer rachunku bankowego ZUS dedykowany dla określonego przedsiębiorcy. Rachunek ten będzie miał charakter indywidualny, osobny dla każdej firmy co uniemożliwi popełnienie bledów w procesie księgowania. Dotyczy to zarówno indywidualnych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jak i osób prawnych. Warto zachować ten list i zapisać w dodatkowym miejscu numer tego rachunku. Jeżeli do końca roku przedsiębiorca nie otrzyma ww. rachunku powinien niezwłocznie skontaktować się z placówką ZUS w celu uzyskania tego numeru. Dzięki nowym ułatwieniom Polska staje się coraz bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców krajem. Polska powoli przestaje być krajem konkurującym tanią siłą roboczą, a staje się krajem dla którego priorytetem jest rozwój nowych technologii. W polskim prawie istnieje jeszcze wiele barier utrudniających prowadzenie firmy, jednak bariery te są stopniowo redukowane, tak aby nasz kraj mógł swobodnie rozwijać się pod względem gospodarczym i społecznym.

Nasza pomoc

  Wirtualne biuro w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie oferuje także obsługę płacowa pracowników. W tym zakresie możemy w imieniu Klienta dokonywać przelewów z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas