Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Jak zlikwidować spółkę zoo?

Wybór sposobu likwidacji

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zlikwidować na dwa sposoby, czyli samodzielnie zlikwidować spółkę lub sprzedać spółkę, w celu jej likwidacji.

Sprzedaż spółki, w celu jej likwidacji

Pierwszy sposób likwidacji spółki, czyli sprzedaż spółki, w celu likwidacji to szybszy sposób jej likwidacji, ale nie dający 100 % gwarancji na zakończenie działalności spółki. Istnieją firmy, które kupują spółki zoo, a następnie je likwidują. W takiej sytuacji już tego samego dnia można dokonać "likwidacji spółki", gdyż po sprzedaży to nowy właściciel będzie zobowiązany do jej zlikwidowania. Takie rozwiązanie łączy się z dużymi kosztami i nie zawsze gwarantuje brak odpowiedzialności za zobowiązania spółki, gdyż członkowie zarządu odpowiadają nadal za okres, w którym pełnili funkcje. W takiej sytuacji nie mamy pewności, że spółka zostanie faktycznie wykreślona z rejestru.

Samodzielna likwidacja spółki

Samodzielna likwidacja spółki polega na tym, że wspólnicy nie sprzedają spółki tylko przeprowadzają procedurę likwidacji zgodnie z kodeksem spółek handlowych i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. W takim przypadku wspólnicy mają cały czas kontrolę nad procesem likwidacji.

Krok pierwszy - otwarcie likwidacji

W celu otwarcia likwidacji konieczne jest sporządzenie uchwały o rozwiązaniu spółki w formie aktu notarialnego lub jeżeli umowa spółki została zawarta w systemie s-24 na formularzu dostępnym w systemie s-24. Gdy uchwała ta podejmowana jest w trybie pisemnym koniecznym jest podpisanie jej przez wszystkich wspólników (w systemie s-24) lub obecność wszystkich wspólników u notariusza. W uchwale tej trzeba wskazać dane likwidatorów, czyli osób odpowiedzialnych za likwidację. Zwykle są to członkowie zarządu spółki.

Jeżeli umowa spółki została zawarta w systemie s-24 i nie była zmieniana notarialnie to uchwałę o rozwiązaniu spółki możesz sporządzić za pomocą i interaktywnego formularza dostępnego pod adresem:

https://ekrs.ms.gov.pl/

W innym przypadku musisz udać się do notariusza. Potrzebny Ci będzie jednolity tekst umowy spółki.

Krok drugi - zgłoszenie likwidacji do Sądu

Likwidację zgłaszają do Sądu wszyscy likwidatorzy łącznie, chyba, że umowa spółki lub uchwała o jej rozwiązaniu stanowi inaczej. Wniosek o wpis do rejestru informacji o otwarciu likwidacji składa się za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub systemu s-24, w przypadku gdy umowę spółki zawarto z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w tym systemie. Do wniosku należy dołączyć:

  • dowód wniesienia opłaty sądowej i za ogłoszenie w wysokości 350 zł (w systemie s-24 300 zł),
  • uchwałę o rozwiązaniu spółki,
  • oświadczenie likwidatorów o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji oraz o adresie do doręczeń likwidatorów.

Wniosek o wpis otwarcia likwidacji w systemie PRS możesz złożyć pod tym adresem:

https://prs.ms.gov.pl/

Jeżeli umowa spółki została zawarta w systemie s-24 i nie była zmieniana notarialnie to wniosek złożysz za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj:

https://ekrs.ms.gov.pl/

Krok trzeci - ogłoszenie likwidacji

Po złożeniu wniosku o wpis otwarcia likwidacji należy złożyć wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego o ogłoszenie otwarcia likwidacji wraz z wezwaniem wierzycieli spółki do zgłoszenia swoich roszczeń. Wzór wniosku znajdziesz tutaj.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-monitora-sadowego-i-gospodarczego

Do wniosku należy dołączyć treść ogłoszenia w formacie tekstowym np. doc, docx. (plik programu word) lub txt (plik programu notatnik) na płycie CD lub DVD.

Adres punktu Monitora Sądowego i Gospodarczego znajdziesz tutaj.

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i-gospodarczy/punkty-przyjmowania-ogloszen-do-monitora-sadowego-i-gospodarczego/

W ogłoszeniu trzeba podać powody rozwiązania spółki oraz wezwać wierzycieli spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia.

Krok czwarty - czynności likwidacyjne

Na tym etapie likwidatorzy powinni zaspokoić wierzycieli spółki oraz spieniężyć jej majątek. Jeżeli coś zostanie po zaspokojeniu wierzycieli spółki jest dzielone pomiędzy jej wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Ile komu przysługuje określa sprawozdanie z likwidacji. Po dokonaniu tych czynności likwidatorzy sporządzają sprawozdanie z likwidacji, które muszą zatwierdzić wspólnicy spółki.

Krok piąty - wykreślenie spółki z rejestru

Wniosek o wykreślenie spółki z rejestru składa się za pośrednictwem tych samych systemów co wniosek o wpis informacji o otwarciu likwidacji, czyli PSR lub s-24.

Do wniosku należy dołączyć:

  • sprawozdanie z likwidacji zawierające bilans księgowy zatwierdzone przez wszystkich wspólników,
  • uchwałę zgromadzenia wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki oświadczeniu likwidatorów o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

Jeżeli wniosek jest kompletny Sąd wykreśli spółkę z rejestru i spółka tym samym przestanie istnieć.

Potrzebujesz pomocy

Możemy przygotować dla Ciebie wszystkie dokumenty potrzebne do likwidacji. Zadzwoń na numer 724 046 783 lub napisz.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas