Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Jak założyć spółkę zoo?

Zalety prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Prowadzenie działalności w formie spółki zoo jest bardzo wygodne, bowiem zapewnia ochronę interesów majątkowych jej wspólników bądź jedynego wspólnika w przypadku spółki jednoosobowej, w przypadku powstania jej niewypłacalności. Pierwszym krokiem podjętym w celu założenia tej spółki jest zawarcie umowy spółki zoo. W dokumencie tym powinny się znaleźć obligatoryjnie elementy wskazane w kodeksie spółek handlowych, natomiast fakultatywnie dodatkowo postanowienia, który założyciel spółki lub jej wspólnicy uznają za istotne. W przypadku gdy spółka ma tylko jednego wspólnika, co jest możliwe wobec faktu, iż jest to spółka kapitałowa, i to właśnie kapitał stanowi podstawowy jej substrat zamiast umowy spółki zawierany jest akt założycielski. Zarówno akt założycielski jak i umowa spółki muszą mieć formę aktu notarialnego. Łączy się to z dodatkowo kosztami, a mianowicie taksą notarialną. Niewątpliwie wydłużą to również proces założenia spółki. Wysokość taksy notarialnej jest określona w rozporządzeniu i uzależniona od kapitału zakładowego spółki. Minimalny kapitał zakładowy spółki zoo wynosi 5 tys. złotych. Może on zostać pokryty zarówno przez wkład pieniężny jak i wkład niepieniężny, np. samochód, czy też inny przedmiot. Następnie należy pokryć kapitał zakładowy spółki oraz wybrać organy spółki, czyli zarząd (w tym jednoosobowy) oraz rade nadzorczą (tylko w przypadku niektórych spółek jej wybór jest obligatoryjny). Kolejny krokiem jest złożenie wniosku o wpis spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Zakładaniem spółkę zajmują się zwykle adwokaci i radcy prawni. To oni przygotowują komplet niezbędnej dokumentacji. Co ważne pełnomocnikiem przed Sądem Gospodarczym, który rejestruje spółkę zoo może być tylko profesjonalny zastępca procesowy, czyli prawnik należący do korporacji prawniczych i wpisany na właściwe listy samorządu zawodowego. Ciekawe artykułu na temat spółki zoo znajdziesz tutaj, oraz w tym miejscu. Ceny adwokatów i radców prawnych są określone w stosownym rozporządzeniu, którego treść znajdziesz na tej stronie.

System s-24

Szybszym sposobem założenia spółki zoo jest korzystanie z systemu s-24. Jednak w takim przypadku przy założeniu spółki jesteśmy zmuszeni do korzystania z bardzo ograniczonego wzorca umownego. Ważny jest również odpowiednio wybór siedziby na spółkę. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest niewątpliwie skorzystania w tym przypadku z usług wirtualnego biura w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie. Więcej informacji na temat zakładania spółek znajdziesz tutaj. Spółka zoo jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości, w tym ksiąg rachunkowych. Z uwagi na ten fakt jej sprawy rachunkowe powinno się powierzyć doświadczonemu doradcy podatkowemu lub też biuru rachunkowemu. Spółka zoo powinna również dysponować własnych rachunkiem bankowym.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas