Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Jak założyć spółkę zoo?

Zalety prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Prowadzenie działalności w formie spółki zoo jest bardzo wygodne, bowiem zapewnia ochronę interesów majątkowych jej wspólników bądź jedynego wspólnika w przypadku spółki jednoosobowej, w przypadku powstania jej niewypłacalności. Pierwszym krokiem podjętym w celu założenia tej spółki jest zawarcie umowy spółki zoo. W dokumencie tym powinny się znaleźć obligatoryjnie elementy wskazane w kodeksie spółek handlowych, natomiast fakultatywnie dodatkowo postanowienia, który założyciel spółki lub jej wspólnicy uznają za istotne. W przypadku gdy spółka ma tylko jednego wspólnika, co jest możliwe wobec faktu, iż jest to spółka kapitałowa, i to właśnie kapitał stanowi podstawowy jej substrat zamiast umowy spółki zawierany jest akt założycielski. Zarówno akt założycielski jak i umowa spółki muszą mieć formę aktu notarialnego. Łączy się to z dodatkowo kosztami, a mianowicie taksą notarialną. Niewątpliwie wydłużą to również proces założenia spółki. Wysokość taksy notarialnej jest określona w rozporządzeniu i uzależniona od kapitału zakładowego spółki. Minimalny kapitał zakładowy spółki zoo wynosi 5 tys. złotych. Może on zostać pokryty zarówno przez wkład pieniężny jak i wkład niepieniężny, np. samochód, czy też inny przedmiot. Następnie należy pokryć kapitał zakładowy spółki oraz wybrać organy spółki, czyli zarząd (w tym jednoosobowy) oraz rade nadzorczą (tylko w przypadku niektórych spółek jej wybór jest obligatoryjny). Kolejny krokiem jest złożenie wniosku o wpis spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Zakładaniem spółkę zajmują się zwykle adwokaci i radcy prawni. To oni przygotowują komplet niezbędnej dokumentacji. Co ważne pełnomocnikiem przed Sądem Gospodarczym, który rejestruje spółkę zoo może być tylko profesjonalny zastępca procesowy, czyli prawnik należący do korporacji prawniczych i wpisany na właściwe listy samorządu zawodowego. Ciekawe artykułu na temat spółki zoo znajdziesz tutaj, oraz w tym miejscu. Ceny adwokatów i radców prawnych są określone w stosownym rozporządzeniu, którego treść znajdziesz na tej stronie.

System s-24

Szybszym sposobem założenia spółki zoo jest korzystanie z systemu s-24. Jednak w takim przypadku przy założeniu spółki jesteśmy zmuszeni do korzystania z bardzo ograniczonego wzorca umownego. Ważny jest również odpowiednio wybór siedziby na spółkę. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest niewątpliwie skorzystania w tym przypadku z usług wirtualnego biura w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie. Więcej informacji na temat zakładania spółek znajdziesz tutaj. Spółka zoo jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości, w tym ksiąg rachunkowych. Z uwagi na ten fakt jej sprawy rachunkowe powinno się powierzyć doświadczonemu doradcy podatkowemu lub też biuru rachunkowemu. Spółka zoo powinna również dysponować własnych rachunkiem bankowym.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas