Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Jak założyć spółkę?

Pierwsze kroki w biznesie 

Założenie spółki to najczęściej pierwszy krok prowadzący do założenia działalności gospodarczej. Czynności polegające na zarejestrowaniu spółki powinno się powierzyć radcy prawnemu lub adwokatowi, niezależnie od tego każdy przedsiębiorca, nawet jeżeli nie jest Prawnikiem powinien posiadać podstawową wiedzę w tym zakresie.

Spółka osobowa i cywilna 

Spółka cywilna defakto nie jest spółką tylko umową dlatego w celu jej założenia należy podpisać umowę spółki pomiędzy wspólnikami. Szczegóły dotyczące umowy spółki cywilnej reguluje kodeks cywilny. W przypadku tej spółki wspólnicy muszą się zarejestrować w CEIDG. Spółka ta nie posiada bowiem osobowości prawnej dlatego nie podległa wpisowi do KRS. Do założenia spółki jawnej wystarczającym jest zawarcie umowy spółki pomiędzy wspólnikami oraz zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Warto zauważyć, że aby założyć spółkę jawną potrzebne jest co najmniej dwóch wspólników. Podobnie jest w przypadku spółki partnerskiej, której wspólnikami mogą być podmioty wykonujące wolne zawody. Natomiast w spółce komandytowej dodatkowo należy określić kto jest komandytariuszem oraz komplementariuszem oraz wartość sumy komandytowej.

Założenie spółki kapitałowej 

Nieco trudniejsze jest założenie kapitałowych spółek prawa handlowego. Można kupić gotową już spółkę, ale łączy to się z ryzykiem, że spółka taka jest już obciążona finansowo, dlatego lepiej założyć zupełnie nowy podmiot gospodarczy. Spółkę zoo można założyć również przez Internet korzystając z systemu s-24, jednak wtedy musimy skorzystać z bardzo ograniczonego formularza umowy spółki co nie zawsze biorąc pod uwagę nasze zamierzenia jest możliwe. W tradycyjny sposób najpierw zawieramy umowę spółki zoo w formie aktu notarialnego, a w przypadku gdy spółka jest jednoosobowa wspólnik składa w tej formie oświadczenie o powstaniu spółki. Wówczas powstaje spółka zoo w organizacji, którą trzeba zarejestrować w KRS. Należy również powołać władze spółki. Może to zrobić osoba reprezentująca spółkę lub adwokat bądź radca prawny na podstawie udzielonego przez tę osobę pełnomocnictwa. W przypadku spółki akcyjnej należy najpierw uchwalić statut i wybrać władze spółki, a także wnieść kapitał zakładowy po czym można ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pomoc prawnika

Jako, że nie jesteśmy Prawnikami nie zajmujemy się osobiście zakładaniem spółek. Jednak interesujemy się tymi zagadnieniami jako przedsiębiorcy. Naszym Klientom w zakresie zakładania spółek, ich obsługi oraz przygotowania wszelkiej dokumentacji polecamy usługi Kancelarii Radcy Prawnego,  której stronę znajdziesz tutaj. Z naszej strony zapewniamy natomiast doradztwo biznesowe na każdym etapie i pomagamy we współpracy z Kancelarią.  

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas