Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Jak założyć spółkę?

Pierwsze kroki w biznesie 

Założenie spółki to najczęściej pierwszy krok prowadzący do założenia działalności gospodarczej. Czynności polegające na zarejestrowaniu spółki powinno się powierzyć radcy prawnemu lub adwokatowi, niezależnie od tego każdy przedsiębiorca, nawet jeżeli nie jest Prawnikiem powinien posiadać podstawową wiedzę w tym zakresie.

Spółka osobowa i cywilna 

Spółka cywilna defakto nie jest spółką tylko umową dlatego w celu jej założenia należy podpisać umowę spółki pomiędzy wspólnikami. Szczegóły dotyczące umowy spółki cywilnej reguluje kodeks cywilny. W przypadku tej spółki wspólnicy muszą się zarejestrować w CEIDG. Spółka ta nie posiada bowiem osobowości prawnej dlatego nie podległa wpisowi do KRS. Do założenia spółki jawnej wystarczającym jest zawarcie umowy spółki pomiędzy wspólnikami oraz zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Warto zauważyć, że aby założyć spółkę jawną potrzebne jest co najmniej dwóch wspólników. Podobnie jest w przypadku spółki partnerskiej, której wspólnikami mogą być podmioty wykonujące wolne zawody. Natomiast w spółce komandytowej dodatkowo należy określić kto jest komandytariuszem oraz komplementariuszem oraz wartość sumy komandytowej.

Założenie spółki kapitałowej 

Nieco trudniejsze jest założenie kapitałowych spółek prawa handlowego. Można kupić gotową już spółkę, ale łączy to się z ryzykiem, że spółka taka jest już obciążona finansowo, dlatego lepiej założyć zupełnie nowy podmiot gospodarczy. Spółkę zoo można założyć również przez Internet korzystając z systemu s-24, jednak wtedy musimy skorzystać z bardzo ograniczonego formularza umowy spółki co nie zawsze biorąc pod uwagę nasze zamierzenia jest możliwe. W tradycyjny sposób najpierw zawieramy umowę spółki zoo w formie aktu notarialnego, a w przypadku gdy spółka jest jednoosobowa wspólnik składa w tej formie oświadczenie o powstaniu spółki. Wówczas powstaje spółka zoo w organizacji, którą trzeba zarejestrować w KRS. Należy również powołać władze spółki. Może to zrobić osoba reprezentująca spółkę lub adwokat bądź radca prawny na podstawie udzielonego przez tę osobę pełnomocnictwa. W przypadku spółki akcyjnej należy najpierw uchwalić statut i wybrać władze spółki, a także wnieść kapitał zakładowy po czym można ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pomoc prawnika

Jako, że nie jesteśmy Prawnikami nie zajmujemy się osobiście zakładaniem spółek. Jednak interesujemy się tymi zagadnieniami jako przedsiębiorcy. Naszym Klientom w zakresie zakładania spółek, ich obsługi oraz przygotowania wszelkiej dokumentacji polecamy usługi Kancelarii Radcy Prawnego,  której stronę znajdziesz tutaj. Z naszej strony zapewniamy natomiast doradztwo biznesowe na każdym etapie i pomagamy we współpracy z Kancelarią.  


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas