Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Jak dodać dokument zewnętrzny w systemie PRS

W przypadku dokumentów zewnętrznych, stanowiących załączniki do wniosku o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru za pośrednictwem systemu S24, masz dwie opcje. Możesz wskazać sam numer CREWAN albo też dołączyć dokument w wersji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną) lub też dołączyć skan papierowego dokumentu, a w terminie 3 dni od złożenia wniosku przesłać do sądu oryginał. Pierwszy wariant, a więc podanie numeru CREWAN, dotyczy sytuacji, gdy dokument został sporządzony w formie aktu notarialnego. W takiej formie musi być sporządzona umowa spółki, jeżeli chodzi natomiast o pozostałe dokumenty, to mogą, ale nie muszą zostać sporządzone w tej formie. W sytuacji gdy dokument nie został sporządzony w formie aktu notarialnego, pozostaje tylko drugi wariant, a więc dołączenia dokumentu sporządzonego w formie elektronicznej lub skanu papierowego dokumentu (oryginał papierowego dokumentu trzeba będzie przesłać pocztą w terminie 3 dni od złożenia wniosku).

Wariant 1 - wskazanie numeru CREWAN

W celu dodania dokumentu przez wskazanie numeru aktu notarialnego w CREWAN (Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych) należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Wybór sposobu dodania załącznika: Na ekranie "Dodanie załącznika" wybierz opcję "wskazanie numeru aktu notarialnego w CREWAN" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej).

 2. Wprowadzenie numeru aktu notarialnego: Wprowadź numer (Rep. N) aktu notarialnego w polu oznaczonym jako "Numer (Rep. N) aktu notarialnego w CREWAN" (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej). Numer ten znajdziesz na dokumencie, jak pokazano na ilustracji powyżej.

 3. Sprawdzenie poprawności: Kliknij przycisk "Sprawdź poprawność" (strzałka nr 3 na obrazku znajdującym się poniżej), aby upewnić się, że wprowadzony numer jest prawidłowy.

 4. Zapisanie załącznika: Po sprawdzeniu poprawności, kliknij przycisk "Zapisz" (strzałka nr 4 na obrazku znajdującym się poniżej) aby dodać załącznik do wniosku.

Upewnij się, że wprowadzony numer aktu notarialnego jest poprawny i zgodny z dokumentacją.

Numer Crewanpng

Wariant 2 - dodanie skanu lub dokumentu elektronicznego

W celu dodania umowy spółki przez załadowanie pliku należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Wybór sposobu dodania załącznika: Na ekranie "Dodanie załącznika" wybierz opcję "dołączenie pliku" (strzałka nr 1 na obrazku znajdującym się poniżej).

 2. Załadowanie pliku: Kliknij przycisk "Dodaj" w sekcji "Plik dokumentu" (strzałka nr 2 na obrazku znajdującym się poniżej).

 3. Wybór pliku: Wybierz odpowiedni plik z komputera, który zawiera umowę spółki.

 4. Dane pliku: Wprowadź dodatkowe informacje o pliku, takie jak:

  • Data sporządzenia dokumentu
  • Język dokumentu
  • Format dokumentu
  • Rozmiar dokumentu
 5. Plik zawierający oddzielny podpis: Jeśli dokument jest podpisany zewnętrznym podpisem, możesz dodać odpowiedni plik z podpisem w sekcji "Plik zawierający oddzielny podpis" poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj" w tej sekcji.

 6. Zapisanie załącznika: Po załadowaniu pliku i wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji, kliknij przycisk "Zapisz" aby dodać załącznik do wniosku.

Upewnij się, że załadowany plik jest poprawny.Zaaduj plik z dyskupng


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas