Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Identyfikacja, a weryfikacja tożsamości Klienta

Dlaczego wirtualne biura są zobowiązane do identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta?

Taki wymóg nakłada na wirtualne biura ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przedsiębiorcy świadczący usługi, w zakresie  udostępniania adresu do rejestracji podmiotu posiadają status instytucji zobowiązanej do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, do którego należy między innymi ustalenie danych Klienta oraz weryfikacja jego tożsamości.

Na czym polega identyfikacja Klienta?

Identyfikacja Klienta polega na ustaleniu danych Klienta oraz osób reprezentujących Klienta.  

W przypadku osoby fizycznej dane te obejmują:

  • imię i Nazwisko,
  • numer PESEL, a w przypadku braku posiadania numeru PESEL datę urodzenia,
  • numer i serie dokumentu tożsamości,
  • obywatelstwo,
  • adres zamieszkania.

W przypadku jednostek organizacyjnej, w tym osób prawnych dane te obejmują:

  • nazwę,
  • numer we właściwym rejestrze,
  • adres prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto identyfikacja polega również na ustaleniu danych osób reprezentujących podmiot, np. pełnomocników, czy wspólników upoważnionych do reprezentowania  podmiotu , a w przypadku osób prawnych również osób uprawnionych do reprezentowania  podmiotu, np. członków zarządu i prokurentów. Zakres danych jest, w tym przypadku taki sam jak w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku beneficjentów rzeczywistych należy ustalić ich imię i nazwisko, numer PESEL lub datę urodzenia oraz obywatelstwo.

Na czym polega weryfikacja tożsamości Klienta?

Weryfikacja tożsamości Klienta polega na ustaleniu, czy jest tym, za kogo się podaje. Oznacza to, ze na tym etapie sprawdzamy, czy np. ktoś nie podszywa się pod Klienta.

Istnieją dwie podstawowe  metody weryfikacji tożsamości Klienta:

  • za pomocą dokumentu tożsamości,
  • za pomocą środków identyfikacji elektronicznej , w tym kwalifikowanego  podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Weryfikacja za pomocą dokumentu tożsamości

Weryfikacja za pomocą dokumentu tożsamości  polega na sprawdzeniu autentyczności dokumentu tożsamości przez pracownika wirtualnego biura w biurze lub na odległość trakcie wideokonferencji. W przypadku wideokonferencji zalecane jest dodatkowo sprawdzenie drugiego dokumentu zawierającego  dane Klienta, np. prawa jazdy lub paszportu, a także dokonanie przelewu weryfikacyjnego. W razie potrzeby należy wykonać skan dowodu osobistego lub paszportu albo ich kserokopie. Sprawdzenie dokumentu tożsamości powinno być potwierdzone protokołem. Istnieje też możliwość weryfikacji dokumentu tożsamości u notariusza, a takim przypadku Klient przesyła protokół notarialny potwierdzający dane znajdujące się na dokumencie tożsamości.

Weryfikacja tożsamości za podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego

Ten rodzaj weryfikacji polega na tym, że umowa podpisywana jest kwalifikowanym podpisem, elektronicznym lub profilem zaufanym.  Ta druga metoda jest znacznie bardziej skuteczna, gdyż kradzież danych dostępowych do kwalifikowanego  podpisu elektronicznego  lub profilu zaufanego jest znacznie trudniejsza, niż w przypadku kradzieży dokumentu tożsamości. Ponadto w takim przypadku istnieje możliwości weryfikacji tożsamości na odległość.

Nasze usługi

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami napisz lub zadzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas