Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Faktoring

Na czym polega faktoring? 

Od zarządzania wierzytelnościami cudzymi należy odróżnić faktoring. Faktoring polega co do zasady na tym, że jeden podmiot zwany faktorem wykupuje wierzytelność od innego podmiotu zwanego faktorantem. Dla przykładu przedsiębiorca świadczący usługi polegające na dostawie towarów nie jest w stanie skłonić kontrahentów, którzy zalegają mu z wymagalnymi zobowiązaniami do zapłaty. Przedsiębiorca ten nie może jednak czekać na zapłatę dobrowolną lub przymusową w związku z tym, że sam popadł w zaległości, które musi natychmiast spłacić. W takim przypadku zgłoszą się do firmy oferującej faktoring która kupuję jego wierzytelność. Cena tej wierzytelności jest niższa od jej nominalnej wartości, a różnica ta stanowi prowizję faktora w zamian za wyegzekwowanie wierzytelności i poniesienia z tego tytułu ryzyka finansowego. Faktorant co do zasady nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika. Rodzaje faktoringu zostaną omówione poniżej.

Rodzaje faktoringu

Wyróżniamy przede wszystkim faktoring pełny i niepełny. Faktoring pełny to inaczej tak zwany faktoring właściwy czy bez prawa do regresy ze strony faktora przeciwko faktorantowi w przypadku niewypłacalności dłużnika. W takim przypadku to faktor ponosi pełne ryzyko za niewypłacalność dłużnika co znajduje odzwierciedlenie w uzyskanej prowizji. Natomiast w przypadku faktoringu niepełnego to na faktorancie w ostatecznym rozrachunku spoczywa to ryzyko. W przypadku gdy dłużnik stanie się niewypłacalny za sprzedaną wierzytelności na zasadzie odpowiedzialności regresowej odpowie faktorant. W takim przypadku zatem prowizja faktora jest odpowiednio niższa. W przypadku faktoringu niepełnego rozliczenie stron umowy faktoringu może nastąpić również dopiero po wyegzekwowaniu kwot wierzytelności od dłużnika przez faktora. Możliwe jest także rozliczenie zaliczkowe, które polega na tym że faktorant otrzymuje od faktoranta już w momencie cesji wierzytelności pewną kwotę odpowiadającą ułamkowej części wartości nominalnej wierzytelności.

Zastosowanie instytucji faktoringu

Instytucja faktoringu, zwłaszcza faktoringu pełnego często umożliwia przedsiębiorcą zachowanie płynności finansowej w przypadku nierzetelnych działań ze strony kontrahentów. Umowa taka łagodzi skutki ryzyka finansowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie mniej jednak skorzystanie z usługi faktoringu najczęściej w ostatecznym rozrachunku wiąże się ze stosunkowo wysokimi prowizjami pobieranymi przez faktora. Jeżeli potrzebujesz porady gospodarczej jaką usługę w zakresie faktoringu wybrać zapraszamy do naszej siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Możliwy jest również kontakt mailowy i telefoniczny.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas