Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Elektronizacja postępowania rejestrowego

Od kiedy elektronizacja postępowania rejestrowego weszła w życie?

Elektronizacja postępowania rejestrowego weszła w życie 1 lipca 2021 r.

Co oznacza elektronizacja postępowania rejestrowego? 

Elektronizacja postępowania rejestrowego oznacza, że:

  • wnioski w postępowaniu rejestrowym należy składać elektronicznie,
  • akta postępowania rejestrowego są prowadzone w formie elektronicznej.

Jakich podmiotów dotyczy elektroniczne postępowanie rejestrowe?

Elektroniczne postępowanie rejestrowe znajduje zastosowanie w przypadku wszystkich spółek handlowych, zarówno osobowych, jak i kapitałowych. Dotyczy zatem spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

Kiedy złożenie wniosku do KRS w formie elektronicznej jest fakultatywne?

Złożenie wniosku do KRS w formie elektronicznej jest fakultatywne w przypadku Fundacji i Stowarzyszeń. Oznacza to, że w przypadku tych organizacji można składać wnioski zarówno elektronicznie, jak i papierowo. 

Jakie czynności nie obejmują elektronicznego postępowania rejestrowego?

Postępowanie odwoławcze przed Krajowym Rejestrem Sądowym prowadzone jest w formie papierowej, a zatem skargę na czynność referendarza lub apelacje składamy w formie papierowej.

W jaki sposób składamy wniosek w elektronicznym postępowaniu rejestrowym?

Wniosek w elektronicznym postępowaniu rejestrowym składamy za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych, którego adres znajdziesz tutaj:

https://prs.ms.gov.pl/

Najpierw należy założyć bezpłatne konto w portalu. Następnie należy wybrać rodzaj wniosku. W tym miejscu należy określić, jakiego podmiotu dotyczy wniosek i o jaki wpis Wnioskodawca wnosi. Większość danych system uzupełni samodzielnie. Na tym etapie uzupełniamy wniosek i dodajemy załączniki. Następnie należy wnieść opłatę sądową i za ogłoszenie w MSiG za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej. W dalszej kolejności można podpisać i wysłać wniosek. Do podpisania wniosku potrzebny jest profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Do wniosku należy dołączyć też kopie dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Jeżeli dokumentem takim jest akt notarialny, wystarczy wpisać jego numer. W takiej sytuacji organ rejestrowy samodzielnie pobierze treść aktu notarialnego, gdyż znajduje się ona w Centralnym Repozytorium Odpisów Aktów Notarialnych. Jeżeli chodzi o inne dokumenty to należy dołączyć ich skan. W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik profesjonalny w osobie adwokata lub radcy prawnego wprowadzenie dokumentu jest równoznaczne z poświadczeniem jego zgodności z oryginałem. Niektórzy referendarze wymagają jednak, aby każdy z dołączonych dokumentów był jeszcze elektronicznie podpisany przez pełnomocnika, w celu poświadczenia. W przypadku, gdy wniosku nie składa profesjonalny pełnomocnik należy w terminie 3 dni od wysłania wniosku przesłać do Sądu Rejestrowego orginały dokumentów podając sygnaturę akt.

Czy elektronizacja ułatwia postępowanie rejestrowe?

Tak, korzystanie z elektronicznych formularzy jest znacznie łatwiejsze, niż w przypadku składania formularzy w formie papierowej.

Potrzebujesz pomocy przy obsłudze zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Napisz do nas lub zadzwoń. Chętnie Ci pomożemy. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas