Dział finansowy

Rola działu finansowego w podmiocie gospodarczym

W każdej większej firmie funkcjonuje wydział, który zajmuje się sprawami finansowymi. W tym zakresie chodzi zarówno o uregulowanie zobowiązań, jak i egzekucję zaległych należności. Właśnie od pracy tego wydziału bardzo często jest uzależniona płynność finansowa całej firmy. W związku z tym faktem sprawami tego rodzaju powinni zajmować się wysokiej klasy specjaliści posiadający niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także wykształcenie w tym zakresie. Każda pomyłka w rozliczeniach finansowym może się wiązać z wyjątkowo negatywnymi skutkami dla firmy oraz samego przedsiębiorcy. Ważne jest także odpowiednie kontrolowanie pracowników. W celu oceny pracy pracowników działu finansowego można przeprowadzić wewnętrzną kontrolę zwaną inaczej audytem. Kontrola taka może zawczasu wykryć istniejące w firmie nieprawidłowości, a tym samym zapobiec ich negatywnym skutkom w sferze finansów firmy.

Zadania działu finansowego

Dział finansowy zajmuje się zarówno rozdysponowywaniem środkami firmy, jak ich gromadzeniem. Bardzo często zdarza się tak, ze firma pomimo dużej ilości zamówień boryka się z dużymi problemami finansowymi. Dzieje się tak miedzy innymi w sytuacji gdy kontrahenci firmy nie regulują swoich zobowiązań w terminie. W takim przypadku ich egzekucja należy do działu finansowego firmy. Pracownicy firmy powinni wytoczyć wówczas stosowne powództwa w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego uprawniającego do egzekucji. Ważne, żeby powództwo zostało wytoczone na czas, bo w przeciwnym przypadku dochodzona wierzytelność może ulec przedawnieniu. W celu poprowadzenia sprawy przed Sądem można również sporządzić stosowne upoważnienie dla adwokata lub radcy prawnego.

Sprzedaż wierzytelności podmiotowi trzeciemu

Istnieje również możliwość sprzedaży wierzytelności. Rozwiązanie to pozwala szybkie uzyskanie kwoty zaległości bez oczekiwania na trudny i długi proces sądowy. W takim przypadku jednak uzyskana kwota będzie znacznie niższa niż rzeczywista wartość wierzytelności. Cena wierzytelności jest uzależniona od jej wartości oraz możliwości płatniczych dłużnika. Należy bowiem pamiętać ze uzyskanie tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzule wykonalności stanowi dopiero pierwszy etap skutecznie przeprowadzonej egzekucji. W przypadku dłużnik dobrowolnie nie spłaci zobowiązania konieczne jest zaangażowanie komornika.

Pomoc wirtualnego biura w egzekucji zaległych wierzytelności

Nasze wirtualne biuro w Rzeszowie, Przeworsku i Jarosławiu również współpracuje z Kancelariami adwokackimi i radcowskimi, które możemy polecić. Istnieje również możliwość nawiązania współpracy z firmami zajmującymi się zarządzaniem wierzytelnościami. Jeżeli chcesz uzyskać więcej formacji zapraszamy do kontaktu.