Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Dział finansowy

Rola działu finansowego w podmiocie gospodarczym

W każdej większej firmie funkcjonuje wydział, który zajmuje się sprawami finansowymi. W tym zakresie chodzi zarówno o uregulowanie zobowiązań, jak i egzekucję zaległych należności. Właśnie od pracy tego wydziału bardzo często jest uzależniona płynność finansowa całej firmy. W związku z tym faktem sprawami tego rodzaju powinni zajmować się wysokiej klasy specjaliści posiadający niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także wykształcenie w tym zakresie. Każda pomyłka w rozliczeniach finansowym może się wiązać z wyjątkowo negatywnymi skutkami dla firmy oraz samego przedsiębiorcy. Ważne jest także odpowiednie kontrolowanie pracowników. W celu oceny pracy pracowników działu finansowego można przeprowadzić wewnętrzną kontrolę zwaną inaczej audytem. Kontrola taka może zawczasu wykryć istniejące w firmie nieprawidłowości, a tym samym zapobiec ich negatywnym skutkom w sferze finansów firmy.

Zadania działu finansowego

Dział finansowy zajmuje się zarówno rozdysponowywaniem środkami firmy, jak ich gromadzeniem. Bardzo często zdarza się tak, ze firma pomimo dużej ilości zamówień boryka się z dużymi problemami finansowymi. Dzieje się tak miedzy innymi w sytuacji gdy kontrahenci firmy nie regulują swoich zobowiązań w terminie. W takim przypadku ich egzekucja należy do działu finansowego firmy. Pracownicy firmy powinni wytoczyć wówczas stosowne powództwa w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego uprawniającego do egzekucji. Ważne, żeby powództwo zostało wytoczone na czas, bo w przeciwnym przypadku dochodzona wierzytelność może ulec przedawnieniu. W celu poprowadzenia sprawy przed Sądem można również sporządzić stosowne upoważnienie dla adwokata lub radcy prawnego.

Sprzedaż wierzytelności podmiotowi trzeciemu

Istnieje również możliwość sprzedaży wierzytelności. Rozwiązanie to pozwala szybkie uzyskanie kwoty zaległości bez oczekiwania na trudny i długi proces sądowy. W takim przypadku jednak uzyskana kwota będzie znacznie niższa niż rzeczywista wartość wierzytelności. Cena wierzytelności jest uzależniona od jej wartości oraz możliwości płatniczych dłużnika. Należy bowiem pamiętać ze uzyskanie tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzule wykonalności stanowi dopiero pierwszy etap skutecznie przeprowadzonej egzekucji. W przypadku dłużnik dobrowolnie nie spłaci zobowiązania konieczne jest zaangażowanie komornika.

Pomoc wirtualnego biura w egzekucji zaległych wierzytelności

Nasze wirtualne biuro w Rzeszowie, Przeworsku i Jarosławiu również współpracuje z Kancelariami adwokackimi i radcowskimi, które możemy polecić. Istnieje również możliwość nawiązania współpracy z firmami zajmującymi się zarządzaniem wierzytelnościami. Jeżeli chcesz uzyskać więcej formacji zapraszamy do kontaktu.


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas