Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 450 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.


Dofinansowania z UP

Na czym polega rola urzędów pracy? 

Urzędy Pracy dysponują wieloma funduszami pochodzącymi ze środków skarbu państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub budżetu UE. Pomoc w tym zakresie skierowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i do pracodawców. Jednak w przypadku gdy dofinansowanie skierowane jest do pracodawców ich końcowym beneficjentem jest również pracownik. Tak jest, w szczególności w przypadku dofinansowania wynagrodzenia pracownika, ale też doposażenia stanowiska pracy. W takim przypadku najczęściej dochodzi do sytuacji, że pracodawca tworzy nowe stanowisko pracy dzięki dofinansowania.

Oferta staży finansowanych przez Urząd Pracy 

Innym rodzajem pomocy udzielanej przez Urzędy Pracy są staże. Celem staży jest głównie podniesienie kwalifikacji zawodowych osób długotrwale bezrobotnych, a zwłaszcza tych, które zaczynają swoją karierę zawodową. Pracodawcy zwykle potrzebują pracowników z doświadczeniem, a co za tym idzie poszukiwani są pracownicy, którzy takie doświadczenie posiadają. W toku odbywania stażu dana osoba może nabyć kluczowe kompetencję, które umożliwią pracownikowi znalezienie pracy po zakończeniu stażu. W okresie stażu nie przysługuje wynagrodzenie tylko stypendium, którego wysokość jest stosunkowo niska i pozwala wyłącznie na skromne utrzymanie.

Wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 

Jeszcze innym rodzajem dofinansować z UP są programy oferujące wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W tym zakresie instytucja ta oferuje zarówno wsparcie bezpośrednie w postaci przekazania określonych środków pieniężnych jak i świadczenia niepieniężne takie jak możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju szkoleniach. Dotacje w formie darmowych szkoleń są również dostępne dla osób bezrobotnych. Jest to rozwiązanie mające na celu aktywizować osoby bezrobotną w celu skłonienia ich do aktywnego poszukiwania pracy, ewentualnie dokonywania czynności w ramach przekwalifikowania zawodowego. Działania te nie zawsze jednak są skuteczne, pomimo tego należy ocenić je pozytywnie.

Pomoc wirtualnego biura

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej warto uzyskać kompleksowe wsparcie również w zakresie możliwości związanych z otrzymaniem dotacji ze środków pozostających w dyspozycji Urzędu Pracy. Zakładając własną firmę dobrze również rozważyć możliwość zarejestrowania ten firmy w wirtualnym biurze. W połączeniu z dofinansowaniami z UP oraz UE może znacznie ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym zmniejszyć ryzyko finansowe przedsiębiorcy. Nasze wirtualne biura znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy z naszą firmą. 


Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Poznaj doktora Adama Orłowskiego – eksperta w branży coworkingowej i współautora naszego Bloga

Doktor Adam Orłowski, pełniący rolę Prezesa Zarządu w Conventia sp. z o.o., jest doświadczonym liderem w sektorze usług coworkingowych. Jego bogata, ośmioletnia praktyka w zarządzaniu podmiotami branżowymi zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne innowacyjne projekty i inicjatywy, które miały miejsce pod jego kierownictwem. 

Przed objęciem roli prezesa spółki  Adam Orłowski zdobywał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego głębokie zrozumienie teorii zarządzania oraz praktyczne podejście do biznesu przyczyniły się do rozwijania kreatywnych i efektywnych przestrzeni pracy wspólnej, które odpowiadają na potrzeby współczesnych przedsiębiorców i freelancerów.


O Firmie

Conventia Sp. z o.o. to firma działająca w sektorze biurowych usług administracyjnych i księgowych. Spółka została założona 30 lipca 2018 roku i od tego czasu oferuje różnorodne usługi związane z administracyjnym wsparciem biura, przetwarzaniem danych, oraz działalnością wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Aleo)​.
Conventia jest wpisana na listę Działalności na rzecz spółek i trustów prowadzoną przez Dyrektora Izby Skarbowej pod numer RDST-243 (slaskie.kas.gov.pl).

Firma wykazała stabilny wzrost przychodów netto ze sprzedaży, który w 2022 roku osiągnął 17,96%, a także znaczący wzrost całkowitych aktywów o 48,87%  (EMISdatalinq). 

Conventia Sp. z o.o. zarządzana jest przez  Adama Orłowskiego. 

Wśród oferowanych przez firmę usług znajduje się też szeroka gama działalności związanych z obsługą biura, które obejmują dostarczanie usług wirtualnego biura, księgowości oraz inne specjalistyczne działania wspomagające prowadzenie biura.

Znajdź Nas