Dofinansowania z UP

Na czym polega rola urzędów pracy? 

Urzędy Pracy dysponują wieloma funduszami pochodzącymi ze środków skarbu państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub budżetu UE. Pomoc w tym zakresie skierowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i do pracodawców. Jednak w przypadku gdy dofinansowanie skierowane jest do pracodawców ich końcowym beneficjentem jest również pracownik. Tak jest, w szczególności w przypadku dofinansowania wynagrodzenia pracownika, ale też doposażenia stanowiska pracy. W takim przypadku najczęściej dochodzi do sytuacji, że pracodawca tworzy nowe stanowisko pracy dzięki dofinansowania.

Oferta staży finansowanych przez Urząd Pracy 

Innym rodzajem pomocy udzielanej przez Urzędy Pracy są staże. Celem staży jest głównie podniesienie kwalifikacji zawodowych osób długotrwale bezrobotnych, a zwłaszcza tych, które zaczynają swoją karierę zawodową. Pracodawcy zwykle potrzebują pracowników z doświadczeniem, a co za tym idzie poszukiwani są pracownicy, którzy takie doświadczenie posiadają. W toku odbywania stażu dana osoba może nabyć kluczowe kompetencję, które umożliwią pracownikowi znalezienie pracy po zakończeniu stażu. W okresie stażu nie przysługuje wynagrodzenie tylko stypendium, którego wysokość jest stosunkowo niska i pozwala wyłącznie na skromne utrzymanie.

Wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 

Jeszcze innym rodzajem dofinansować z UP są programy oferujące wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W tym zakresie instytucja ta oferuje zarówno wsparcie bezpośrednie w postaci przekazania określonych środków pieniężnych jak i świadczenia niepieniężne takie jak możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju szkoleniach. Dotacje w formie darmowych szkoleń są również dostępne dla osób bezrobotnych. Jest to rozwiązanie mające na celu aktywizować osoby bezrobotną w celu skłonienia ich do aktywnego poszukiwania pracy, ewentualnie dokonywania czynności w ramach przekwalifikowania zawodowego. Działania te nie zawsze jednak są skuteczne, pomimo tego należy ocenić je pozytywnie.

Pomoc wirtualnego biura

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej warto uzyskać kompleksowe wsparcie również w zakresie możliwości związanych z otrzymaniem dotacji ze środków pozostających w dyspozycji Urzędu Pracy. Zakładając własną firmę dobrze również rozważyć możliwość zarejestrowania ten firmy w wirtualnym biurze. W połączeniu z dofinansowaniami z UP oraz UE może znacznie ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym zmniejszyć ryzyko finansowe przedsiębiorcy. Nasze wirtualne biura znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy z naszą firmą.