Co-working, a telepraca

Na czym polega telepraca? 

Telepraca jest to forma wykonywania pracy, która polega na tym, że pracownik wykonuje swoje obowiązki pracownicze poza zakładem pracy. Taka forma wykonywania pracy jest korzystna dla osób, które lubią wykonywać pracę w domu lub innym miejscu blisko swojego miejsca zamieszkania. Wirtualne biuro jest również doskonałą ofertą dla takich osób. Zakłady pracy są często oddalone od miejsca zamieszkania pracownika, a dojazd do pracy w takim przypadku generuje dla pracownika dodatkowe koszty związane z zakupem benzyny lub paliwa do samochodu. Jeżeli pracownik nie chce z różnych względów wykonywać pracy w domu może skorzystać z usługi wirtualnego biura w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie.

Geneza telepracy

Telepraca powstała głównie w celu aktywizacji zawodowej kobiet opiekujących się dziećmi. Jest to zrozumiałe bowiem w przypadku gdy praca jest wykonywana poza domem rodzice muszą zapewnić dziecku opiekę co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Z uwagi na ten fakt telepraca jest wspierana z projektów realizowanych w ramach funduszy finansowanych przez Unię Europejską. Należy jednak pamiętać, że nie wykonywanie pracy w domu nie jest jedyną możliwością świadczenia telepracy bowiem pracę taką można wykonywać również w wirtualnym biurze korzystając z usługi co-workingowej. Ponadto telepracownik ma wówczas dostęp do szerokopasmowego Internetu, komputera oraz do innych urządzeń biurowych takich jak drukarka, faks, czy ksero.

Zwrot kosztów utrzymania stanowiska pracy

Warto również pamiętać, że w przypadku skorzystania przez pracownika z usług wirtualnego biura w celu wykonywania telepracy pracodawca musi zwrócić pracownikowi koszty z tego tytułu, lub też samodzielnie opłacić usługę wirtualnego biura. Jest to jednak korzystne także dla pracodawcy, bowiem koszty związane z wynajęciem wirtualnego biura są znacznie niższe niż te, które związane są z wyposażeniem stanowiska pracy, jakie pracodawca musi ponieść przy tradycyjnym zatrudnieniu.

Rozwój telepracy

Telepraca to przyszłość rynku pracy. Coraz większa liczba pracowników, zwłaszcza tych o dużych kwalifikacjach korzysta z tej formy wykonywania pracy. Do osób takich należą między innymi prawnicy, w tym Ci z uprawnieniami, tj. adwokaci, radcy prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi. Dlatego właśnie te procesie często korzystają z usług wirtualnego biura. Natomiast jeżeli chodzi o informatyków telepraca staje się formą dominującą w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych, zapewne również z tych względów, że jest to dziedzina nowoczesna, dlatego najbardziej nastawiona na współpracę w ramach wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym narzędzi pozwalających na przesyłanie wyników pracy na odległość.