Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Co musisz wiedzieć przed rejestracją spółki w Krakowie?

Biuro zakładania i rejestracji spółek w Krakowie

ul. ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków
NIP: 6762621904
KRS: 0000982529
REGON: 522590569
Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 5 000 zł w całości pokryty
witryna:
https://24wirtualne-biuro.pl/zakladanie-spolek-krakow
tel.
+48 724 046 783
+48 726 066 462

Ile kosztuje założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Na koszty założenie i rejestracji spółki z o. o. składają się dwa wydatki:

 • opłaty urzędowe i sądowe, względnie również notarialne,
 • wynagrodzenie biura rachunkowego, z tytułu założenia spółki.

Opłaty urzędowe i sądowe

Od wniosku o wpis nowej spółki do rejestru należy wnieść do Sądu Rejestrowego opłatę sądową w kwocie 500 zł. Opłata ta jest niższa, gdy umowa została zawarta w na wzorze udostępnionym w systemie s24, gdyż wówczas opłata sądowa spada do 250 zł. Ustawodawca pozwala zatem na rejestrację spółki w promocyjnej cenie pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta w systemie s24. Uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest fakt, że umowa zawarta na podstawie takiego wzoru ma standardowy charakter dlatego też referendarz sądowy nie musi tracić czasu na jej weryfikację.

Opłata sądowa to nie wszystko. Oprócz opłaty sądowej Wnioskodawca musi uiścić opłatę za ogłoszenie MSiG w kwocie 100 zł. Monitor Sądowy i Gospodarczy to biuletyn państwowy, w którym publikuje się między innymi aktualne dane spółek wpisanych do KRS.

Jeżeli zdecydowaliśmy się zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego, to wówczas do kosztów założenie i rejestracji spółki musimy doliczyć taksę notarialną, której wysokość jest uzależniona od wysokości kapitału zakładowego. Przy minimalnym kapitale zakładowym maksymalna taksa notarialna za sporządzenie umowy spółki będzie wynosi 160 zł. Nie dotyczy to wynagrodzenia za sporządzenie i wydanie odpisów tego aktu, gdyż za każdą stronę takiego odpisu pobierana jest kwota 6 zł. Z uwagi na fakt, że do wniosku o rejestrację spółki nie musimy już dołączać aktu notarialnego, a wystarczające jest podanie numeru KREWAN (Sąd Rejonowy w Krakowie  pobierze samodzielnie treść aktu notarialnego z systemu) ten wydatek nie jest obligatoryjny.

Dostęp do systemu s24 znajdziesz tutaj:
https://ekrs.ms.gov.pl/s24/

natomiast PRS jest dostępny w tym miejscu:
https://prs.ms.gov.pl/

Jeżeli natomiast potrzebując pomocy  księgowego i konsultanta technicznego w Krakowie, który załatwi za Ciebie proces założenia i rejestracji spółki powinieneś udać się pod ten adres:
https://24wirtualne-biuro.pl/zakladanie-spolek-krakow

Zawarcie umowy spółki podlega również opodatkowaniu z tytułu czynności cywilnoprawnych, jednak przy minimalnym kapitale zakładowym jest to niewielka kwota, wynosi bowiem 25 zł.

Wynagrodzenie biura rachunkowego z tytułu założenia i rejestracji spółki w Krakowie - cennik zakładania spółek

Wynagrodzenie za pomoc w założeniu spółki jest stale, bez względu na ilość wspólników i wysokość kapitału zakładowego. Koszt tego wynagrodzenia nie zmieni się również gdy zdecydujesz się zawrzeć umowę spółki w formie aktu notarialnego. Stawka podstawowa wynosi 500 zł netto. Dotyczy ona Klientów naszego biura, czyli osób, które najpierw zakładają z nami spółkę, a potem powierzają nam prowadzenie jej księgowości. Najczęściej Klienci wybierają właśnie tę opcję. Istnieje też możliwość założenia spółki w ramach naszej oferty bez konieczności zawierania umowy o prowadzenie księgowości. W takim przypadku koszt usługi jest jednak wyższy i wynosi 800 zł netto.

Jaki jest całkowity koszt założenia spółki w Krakowie?

Całkowity koszt założenia i rejestracji spółki w Krakowie zamyka się w kwocie 850 zł. W tej cenie można załatwić wszystkie formalności i pokryć wszelkie opłaty.

Ile kosztuje prowadzenie spółki w Krakowie?

Prowadzenie spółki z o. o. w Krakowie to znacznie mniejszy koszt, niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, gdyż nie trzeba opłacać ryczałtowych składek do ZUS. Księgowości spółki zaczyna się od 299 zł netto miesięcznie i zasadniczo obejmuje ona wszystkie formalności związane z funkcjonowaniem spółki, które trzeba będzie ponieść bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Do tego można doliczyć koszty wynajmu wirtualnego biura w Krakowie, które można wynająć już od 39 zł netto miesięcznie. Konkludując koszty prowadzenia spółki mogą się zamknąć w kwocie od 299 zł netto miesięcznie do 338 zł netto miesięcznie.

Jak wybrać biuro rachunkowe do prowadzenia księgowości dla spółek w Krakowie?

Najlepiej wybrać firmę, która będzie się opiekować naszą spółką od A do Z i przedstawi w sposób przejrzysty wszystkie koszty. Warto również zwrócić uwagę na to, czy firma publikuje ciekawe teksty na temat zakładania spółek i księgowości. Jeżeli publikuje takie teksty jest duże prawdopodobieństwo, że  zatrudnia specjalistów w swojej dziedzinie. Warto także zwrócić uwagę czy firma publikuje swoje dane na stronie internetowej, tj. nr KRS, NIP oraz REGON. Warto rozpocząć współpracę z kimś, kto nie jest anonimowy, a jego dane można w łatwy sposób sprawdzić w bazach rządowych.

Tworzenie spółki w Krakowie

Proces tworzenia spółki jest dwuetapowy i składa się z:

zakładania spółki w Krakowie.

rejestracji Spółki w Krakowie.

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością zakładania  jest z chwilą zawarcia umowy spółki. Umowę tę można zawrzeć w systemie s24 lub u notariusza, jednak nie musi to być notariusz z Krakowa. Z chwilą założenia spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Krakowie. Spółka taka może już zaciągać zobowiązania i nabywać prawa, jednak jej osobowość prawna nie jest pełną, gdyż subsydiarna odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą wspólnicy. Spółka taka może funkcjonować  w obrocie maksymalnie 6 miesięcy, po tym okresie, jeżeli nie zostanie złożony wniosek o jej rejestrację i nabycie pełnej osobowości prawnej umowa spółki zostaje rozwiązana z mocy prawa.

Rejestracja spółki w Krakowie

Kraków to duże miasto, w którym działa kilka Sądów Rejonowych, jednak właściwy w sprawach rejestrowych jest tylko jeden z nich- Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia. Sąd ten rozpatruje sprawy rejestrowe podmiotów, które mają siedzibę na terenie Krakowa, a także całego województwa małopolskiego. Wniosek o rejestrację spółki możesz złożyć wyłącznie elektronicznej. Nie możesz zatem przesłać takiego wniosku w formie papierowej  pocztą tradycyjną lub zanieść do biura podawczego Sądu. Takie wniosek nie będzie przez Sąd ogóle rozpatrywany .

Obsługa systemu s24 oraz Portalu Rejestrów Sądowych

Oba systemy to aplikacje. Niektóre funkcjonalności tych systemów są intuicyjne, inne nie. Systemy te obowiązują w całej Polsce, pamiętaj jednak, że Twój wniosek o rejestrację spółki trafi do sądu właściwego, np. w Krakowie. Jeżeli będziesz miał problem z obsługą techniczną tych portali możesz skontaktować się z pomocą techniczną, jednak wówczas musisz się uzbroić w cierpliwość, gdyż czas oczekiwania na połączenie jest wydłużony. Infolinia  s24 oraz infolinia PRS działa w godzinach pracy. Konsultacji  nie rozwiążą jednak za Ciebie problemy technicznego, a jedynie udzielą podstawowych informacji. Nasze biuro rachunkowe zapewnia wsparcie informatyczne, dlatego też w przypadku wystąpienia problemu technicznego z systemem albo podpisem elektronicznym  zostanie on błyskawicznie rozwiązany.

Czy warto zakładać spółkę samemu?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Możesz założyć spółkę samemu i prowadzić jej księgowość. Nie ma ku temu żadnych przeszkód. Takie rozwiązanie ma jednak sporo wad takich jak:

 • tracisz czas na formalności i nie masz go na rozwój biznesu,
 • ryzykujesz popełnienie błędów,
 • w przypadku naruszenia zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych szkody nie pokryje OC biura rachunkowego,
 • koszt zakup programu do prowadzenia pełnej księgowości jest porównywalny z zatrudnieniem księgowego z biura rachunkowego.

Jak widać samodzielne prowadzenie księgowości łączy się z wieloma zagrożeniami. W przypadku JDG są one mniejsze, dlatego wielu przedsiębiorców prowadzi uproszczoną księgowość samodzielnie. Jeżeli jednak prowadzisz spółkę z o. o. znacznie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług biura rachunkowego.

Jakie są koszty likwidacji spółki?

Koszty likwidacji spółki są wysokie, dlatego lepiej skorzystać z atrakcyjniejszych rozwiązań, które prowadzą do wykreślenia spółki z rejestru, takich jak:

 • wykreślenie spółki z rejestru po zakończeniu postępowania upadłościowego,
 • wykreślenie spółki bez przeprowadzenia likwidacji z urzędu, w przypadku oddalenia wniosku  o ogłoszenie upadłości z powodu ubóstwa masy upadłościowej.

Pamiętaj również o tym, że likwidacja spółki zazwyczaj nie jest rozwiązaniem problemu, w sytuacja gdy spółka stała się niewypłacalna. Członkowie zarządu nadal odpowiadają za zobowiązania takiej spółki bez ograniczeń. Tylko złożenia wniosku ogłoszenie  upadłości w terminie, nawet jeżeli zostanie on oddalony zwalnia z odpowiedzialności członków zarządu.

Jakie błędy są najczęściej popełniane przy rejestracji spółki?

Warto korzystać z pomocy profesjonalistów przy rejestracji spółki, w celu uniknięcia najczęstszych błędów związanych z jej rejestracją takich jak:

 • brak dodania we wniosku o rejestrację spółki adresu strony internetowej,
 • błędne lub niekompletne wskazanie numerów PKD,
 • zawarcie w umowie spółki adresu siedziby,
 • błędne wypełnienie formularzy,
 • brak dołączenia wszystkich wymaganych dokumentów,
 • dołączenie do wniosku zbędnych dokumentów, takich  jak umowa najmu lokalu lub wirtualnego biura w Krakowie.

Podanie adres internetowego spółki

W dzisiejszych czasach obecność Internecie to podstawa, jeżeli zatem składasz wniosek o rejestrację spółki to pamiętaj, aby podać również adres Twojej strony internetowej. Klienci powinni wiedzieć z kim mają do czynienia i gdzie mogą znaleźć informację na temat Twojej firmy.

Wskazanie kodów PKD

W umowie spółki najlepiej wskazać zakres kodów PKD jak najszerzej, jeżeli nie jesteśmy pewni czy jakiś rodzaj działalności będziemy wykonywać najlepiej go wskazać. Pamiętaj również, że główny rodzaj działalności musi zawierać podklasę PKD (inaczej wniosek zostanie zwrócony), pozostałe zaś najlepiej wskazywać w ramach klasy podstawowej  PKD. Nie musisz wykonywać działalności zgodnej z każdym PKD podanym w KRS dla Twojej spółki, jednak jeżeli chciałbyś podjąć działalności, której nie przewiduje kod PKD będziesz musiał zmienić umowie spółki. W KRS będzie ujawnionych tylko 10 kodów PKD, jednak w umowie spółki może ich być nieograniczona liczba.

Adres siedziby w umowie spółki

W umowie spółki powinniśmy podać wyłącznie miejscowość siedziby , a nie dokładny adres siedziby spółki, jeżeli bowiem podamy pełny adres to wówczas każda zmiana adresu spółki będzie wymagała zmiany umowy spółki. Jeżeli natomiast podasz wyłącznie miasto siedziby do zmiany adresu wystarczająca będzie uchwała zarządu spółki.

Błędne wypełnienie formularzy

Każde pole w formularzu s4 lub PRS musi być wypełnione prawidłowo, najmniejszy błąd taki jak literówka, czy nie zaznaczenie odpowiedniego  pola powoduje, że wniosek o rejestrację podmiotu zostanie zwrócony. Oczywiście wniosek ten można złożyć ponownie, jednak wydłuży to proces rejestracji spółki. Czasami również  zdarza się, że wniosek jest wypełniony błędnie z uwagi na problem techniczny. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o uzasadnienie zarządzenia o jego zwrocie, w którym wyjaśnimy przyczynę błędu. Najczęściej w takiej  sytuacji zarządzenie zostanie uchylone z urzędu, a spółka wpisana do rejestru. Należy pamiętać, że Sąd dysponuje całkowicie innym interfejsem  systemu, niż użytkownik.  

Czy muszę dołączyć do wniosku umowę najmu lub umowę o wirtualne biuro w Krakowie?

Nie, jeszcze kilka lat temu był taki wymóg, jednak aktualnie już on nie obowiązuje. Sąd nie bada, czy spółka posiada tytuł prawny do lokalu, w którym znajduje się jej siedziba. Ustalenia w tym zakresie będzie podejmować  dopiero Urząd Skarbowy, w którym będziesz musiał przedłożyć umowę lub inny tytuł uprawniający  do korzystania z lokalu, np. odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny. Przed rejestracją spółki wystarczy,  że będziesz posiadał udzieloną w dowolnej formie zgodę na używanie używanie lokalu.

Co jeszcze zwracać uwagę?

Przed wyborem miasta, gdzie rejestrujemy spółkę warto zorientować się jak długo trwa czas oczekiwania na nadaniu numeru KRS i rejestrację do VAT. W Krakowie czas ten jest bardzo krótki, gdyż spółka rejestrowana  jest w Krajowym Rejestrze Sądowym nawet w ciągu 24 godzin, natomiast status czynnego podatnika VAT można uzyskać w ciągu kilku dni.

Czy mogę przenieść swoją spółkę do innego miasta?

Tak. Nawet, jeżeli założyłeś spółkę w Krakowie możesz przenieść ją do innego miasta. W takim przypadku konieczna będzie jednak zmiana umowy spółki. Kraków to jednak z jedno z najbardziej rozpoznawanych miast w Polsce, dlatego bardzo rzadko dochodzi do takich sytuacji.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas