Jeżeli interesuję Cię rejestracja spółki Kraków lub Rzeszów to dobry wybór. Oferujemy także wirtualne biuro, księgowość, pomoc w zakładaniu firm i zakup gotowych spółek.

Zapraszamy do naszych Oddziałów. 


Oddział w Krakowie

Założymy i zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, a potem poprowadzimy jej księgowość w cenie od 299 zł miesięcznie i wirtualne biuro od 39 zł.

Oddział w Rzeszowie

Załóż i zarejestruj z Nami spółkę w stolicy Podkarpacia czyli Rzeszowie i poznaj naszą ofertę, w zakresie księgowości i wirtualnego biura już od 39 zł miesięcznie. 

Charakterystyka spółek prawa handlowego

Rodzaje form prowadzenia działalności gospodarczej 

Osoba, która chce założyć działalność gospodarczą najpierw musi zdecydować w jakiej formie chce ją prowadzić. Do wyboru ma między innymi spółki handlowe, które uregulowane są w kodeksie spółek handlowych. Są to zarówno spółki osobowe, tj. spółka jawna, partnerska oraz komandytowa oraz spółki kapitałowe, do których zaliczkami spółkę akcyjną oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Pod względem rachunkowym spółki te odróżnia zakres obligatoryjnych obowiązków księgowych. W spółkach osobowych obowiązek prowadzenia pełnej księgowości jest uzależniony od wartości przychodu (1 200 000 euro), natomiast w spółce z o. o. oraz S. A. obowiązek ten istnieje w każdej sytuacji.

Rejestracja firmy w wirtualnym biurze

Nie ma przeszkód zarówno, aby zarejestrować spółkę osobową jak i kapitałową w wirtualnym biurze. W biurze takim może znajdować się siedziba spółki, w której odbywać się będą posiedzenia zarządu, radcy nadzorczej, a także odpowiednio zgromadzenia wspólników, bądź akcjonariuszy. Nie ma też przeciwwskazań, aby spółkę taką zarejestrować w wirtualnym biurze dla celów podatku od towaru i usług. W tym biurze może być prowadzona również księgowość spółki przy pomocy biura rachunkowego.

Publikacja ogłoszeń na stronie WWW

Wszelkie uchwały dotyczące spółki mogą być opublikowane na stronie WWW spółki dlatego warto, aby ta forma osoby prawnej posiadała własną stronę internetową przygotowaną w sposób profesjonalny. Istotne jest również posiadanie unikalnej domeny i adresu poczty e-mail. Dane poczty oraz witryny powinny znajdować się na własnym serwerze.

Różnice pomiędzy spółkami

Zasadniczą różnicą pod względem cywilnoprawnym pomiędzy spółkami osobowymi prawa handlowego, a spółkami kapitałowymi jest to, że te pierwsze mają jedynie ułomną zdolność prawną. Oznacza to, że wspólnicy odpowiadają subsydiarnie za ich zobowiązania. Oznacza to, że w przypadku gdy spółka stanie się niewypłacalna jej wierzyciele mogą skierować swoje roszczenia przeciwko wspólnikom. Ta forma prowadzenia działalności nie zabezpiecza więc majątku przedsiębiorcy niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Inaczej jest w przypadku spółki ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. W przypadku tych form niewypłacalności podmiotu prowadzi do jego likwidacji, nawet jeżeli wierzyciele nie są zaspokojeni. Wspólnik tych spółek nie odpowiada za jej zobowiązania. W wyjątkowych sytuacjach może za nie odpowiadać jedynie członek zarządu. Nie dotyczy to spółek kapitałowych w organizacji, gdzie osoba działająca w imieniu spółki ponosi subsydiarną odpowiedzialność za jej zobowiązania.

Założenie spółki

Założenie spółki najlepiej powierzyć radcy prawnemu lub adwokatowi, bowiem zakładaniem spółek zajmują się właśnie prawnicy. Nasza firma z Przeworska, Jarosławia oraz Rzeszowa zajmuje się między innymi wirtualnymi biurami, obsługą rachunkową oraz tworzeniem i pozycjonowaniem stron internetowych.

Chcesz z Nami współpracować? Zadzwoń lub napisz.

Formularz  kontaktowy 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Skontaktuj się z nami

Znajdź Nas