Baza danych

Przetwarzanie dużej ilości danych

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca często przetwarza duże ilości danych. Informację, które przechowuje podmiot gospodarczy mogą dotyczyć, w szczególności danych osobowych osób fizycznych, takich imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, ale i innych kwestii takich jak specyfikację oferty składanej konkretnemu kontrahentowi. Informację te niejednokrotnie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz stanowią bardzo cenną wartość, której ujawnienie lub przejęcie przez podmioty konkurencyjnie grozi niepowetowaną szkodą. Przedsiębiorcy, zwłaszcza Ci którzy prowadzą działalność gospodarczą korzystają ze specjalnie stworzonych przez profesjonalistów z zakresu informatyki baz danych. Bazy danych to informację zgromadzone na serwerach i administrowane przez odpowiednie oprogramowanie komputerowe. Oprogramowanie takie z jednej strony chroni dane przez ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, z drugiej natomiast strony zapewnia łatwy dostęp do informacji zawartych w bazie i umożliwia ich szybkie wyszukiwanie posługując się kluczowymi kryteriami takimi jak data, nazwa kontrahentom itp. Ważne jest także, aby możliwie często dokonywać kopii zapasowej danych znajdujących się w bazie. Najlepiej aby, ww. kopia znajdowała się na innym serwerze zarządzanym przez innego operatora. Takie rozwiązanie pozwala na zdywersyfikowanie ryzyka związanego z możliwością awarii serwera. W większych firmach do administrowania bazą danych i rozwiązywania wszelkich problemów związanych z jej użytkowanie, zatrudniony jest informatyk, mniejsze firmy  natomiast w tym zakresie korzystają z usług out-sourcingowych, a najczęściej wzywają pomoc informatyczną dopiero po powstaniu problemu.

Czym jest baza danych?

Podobną bazę danych stanowi zbiór zeskanowanych  dokumentów, w tym poczty przychodzącej, który stanowi przydatne i funkcjonalne narzędzie dla naszych Klientów. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca ma dostęp w formie elektronicznej do wszelkiej korespondencji otrzymanej w trakcje korzystania z usługi wirtualnego biura w Rzeszowie. Wszelka dokumentacja dotycząca Twojej firmy może znajdować się w naszej bazie, a dzięki czemu w przypadku awarii Twojego komputera możesz odzyskać utracone dane. Prześlemy je drogą elektroniczną lub umieścimy na dowolnie wybranych przez Ciebie nośniku informatycznych.

Nasza oferta 

Jeżeli jesteś zainteresowany usługami informatycznymi świadczonymi w ramach wirtualnego biura w Rzeszowie serdecznie zapraszamy do współpracy. Bezpieczeństwo danych Twojej formy jest dla nas największym priorytetem dla tego zaufała nam już tak wielu Klientów, będących podmiotami gospodarczymi.